Flere lyspunkter i ny rapport om høyere utdanning

Gladnyhetene sto i kø da Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 ble presentert: Ny doktorgradsrekord, flere studenter med innvandrerbakgrunn, flere kvinnelige professorer og stadig færre midlertidig ansatte.

– 2020 var et spesielt år, også for høyere utdanning, og rekordmange har klart å fullføre doktorgrad fra hjemmekontor, sa Stig Helge Pedersen, seniorrådgiver i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) da han presenterte rapporten.

Det var igjen en økning i avlagte doktorgrader i 2020, som det har vært flere år. Men Pedersen la til at det er en stor bekymring fra sektoren om forsinkelse i forskningsprosjekter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim var blant dem som kommenterte årets tilstandsrapport.

– Selv om 2020 har vært et spesielt år, ser vi mange lystegn. Det er ny rekord i antallet som søker høyere utdanning. Vår sektor ses på som en løsning, sa Asheim fornøyd på webinaret.

I gruppa studenter med innvandrerbakgrunn var det også en økning i 2020:

Over 33 000 studenter tok høyere utdanning i fjor, en økning på ni prosent fra året før. Den prosentvise økningen i antall studenter med innvandrerbakgrunn har dermed vært over dobbelt så stor som økningen i studentpopulasjonen ellers, kommer det fram i rapporten.

Studenter med innvandrerbakgrunn har holdt seg stabilt på elleve prosent, men dersom man ser det i et lengre perspektiv har det vært en tydelig vekst. I 2003 var det bare seks prosent, mens det i 2020 var elleve prosent. Kjønnsfordelingen kommer ikke fram i rapporten.

Like hyggelig var ikke studentutvekslingen i koronaåret 2020.

– Studentutvekslingen kom med et stort fall på høsten i fjor, sa Pedersen, og stilte spørsmål ved om institusjonene må starte litt på null, eller om lysten til å reise ut er enda sterkere enn før – etter to år med pandemi.

(Kifinfo/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS