Stortingets nye direktør Kyrre Grimstad.

Kyrre Grimstad ansatt som direktør på Stortinget

Stortinget vedtok i dag å ansette Kyrre Grimstad (50) som direktør for Stortingets administrasjon.

– Jeg er glad og stolt over å ha fått Stortingets tillit. Stillingen som Stortingets direktør er en stor oppgave, men jeg er veldig klar for å ta fatt på den. Det er ikke noe som er mer motiverende for meg enn å bidra til at Stortinget, den viktigste samfunnsinstitusjonen i Norge, skal være så godt drevet som mulig, sier Kyrre Grimstad.

Vedtatt i plenum

Ansettelsen av Stortingets direktør ble vedtatt av Stortinget i plenum etter innstilling fra presidentskapet. Ansettelsen skjer på åremål for seks år med mulighet for forlengelse.

– Det viktigste for meg i tiden fremover er å fortsette arbeidet med å forbedre hvordan vi forvalter våre tjenester, med digitalisering og effektivisering av vårt arbeid og med god styring av hele virksomheten. Vi har gjort mye for å rette opp i de svakhetene som er avdekket de siste årene, og dette arbeidet skal vi fullføre, sier Grimstad.

Grimstad er utdannet jurist og har vært fungerende direktør for Stortingets administrasjon siden 28. juni da Marianne Andreassen sa opp sin stilling. Han kom da fra stillingen som assisterende direktør og avdelingssjef for konstitusjonell avdeling. Tidligere har han blant annet vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling og vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

- Jeg mener det har betydning at Stortingets administrasjon ledes av en som har inngående kunnskap om de konstitusjonelle rammene for Stortinget som organ og dets rolle i vårt demokrati. Dette er særlig viktig i de urolige tidene vi nå er inne i, sier Grimstad.

– Kjenner Stortinget godt

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier følgende om ansettelsen:

– Kyrre Grimstad har bred erfaring, og kjenner Stortinget godt. En viktig jobb for Stortinget nå er å fortsette arbeidet med å bygge og bevare tilliten i befolkningen, etter sakene om de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Grimstad har tidligere vist god gjennomføringsevne, og fremstår med integritet og tillit. Det har vært viktig for presidentskapet, sier Gharahkhani.

(Stortinget/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS