Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Blir stresset av digital samhandling

Digitale verktøy kan gjøre underverker for samarbeidet på jobben, men det kan også skape stress og dårlig stemning blant kolleger.

Publisert

Er den gode, gamle e-posten bra nok? Trenger vi flere verktøy for digital samhandling - eller blir det bare mere stress når vi skal forholde oss til chat og skype og sosiale media også på jobben? Telenor i Sverige har gjennomført en undersøkelse som viser at seks av ti svensker i offentlig sektor er frustrert over det digitale samarbeidet på jobben. Av de 1 700 som har svart på undersøkelsen er 500 ledere.

Åtte av ti som har svart på undersøkelsen, bekrefter at de bruker verktøyene regelmessig. Men det skjer ikke friksjonsfritt. Seks av ti melder om stress eller frustrasjon når de samarbeider digitalt. Årsakene skyldes først og fremst tekniske problemer, eller at de ikke vet hvilke samhandlingsverktøy som skal benyttes og at kolleger og kunder bruker andre plattformer.

– Undersøkelsen vitner om at mange virksomheter kjøper inn en mengde ulike digitale verktøy og tenker at det er tilstrekkelig. Kanskje skyldes det at man er redd for å havne på etterskudd i digitaliseringen. Men uten lederskap og struktur blir det lett rotete, og det at så mange arbeidstakere opplever stress og frustrasjon er noe som både vi i bransjen og ledere i virksomheter må ta på alvor, sier Mats Almgren, som er forretningsområdesjef i Telenor Bedrift i Sverige

Majoriteten av arbeidstakerne (62 prosent) har ikke fått opplæring i værktøyene og nesten hver andre arbeidstaker (47 prosent) savner retningslinjer for bruken av dem. Dette på tross av at retningslinjer og opplæring er de to viktigste suksessfaktorene for å få til et effektivt digitalt samarbeid.

– Vår undersøkelse peker tydelig på en rekke suksessfaktorer. Selvfølgelig må teknikken fungere, men utover det må arbeidsplassen lage retningslinjer og satse på opplæring slik at alle forstår og lærer seg verktøyene fullt ut. Med større digital kompetanse kan man få til et mer effektivt samarbeid, sier Mats Almgren.

Her finner du hele rapporten om Digitalt samarbeid på arbeidsplassen

Powered by Labrador CMS