Leder for NITO Studentene, Silje Skyttern.

Rekordopptak til IT- og teknologistudier

- Dette er kompetanse samfunnet har stort behov for. Se bare på hvordan koronapandemien har ført til en enorm digital omstilling som ellers kunne tatt mange år, sier leder for NITO Studentene, Silje Skyttern.

Nå har Samordna opptak publisert oversikten over opptakstallene til høyere utdanning. IKT- og teknologistudier skiller seg ut med en stor vekst i antall tilbudte studieplasser.

- Det er bra at flere og flere får øyne opp for hvor viktig dette fagområdet er for framtida. Dette er kompetanse samfunnethar stort behov for. Se bare på hvordan koronapandemien har ført til en enorm digital omstilling som ellers kunne tatt mange år, sier leder for NITO Studentene, Silje Skyttern.

Også president i NITO, Trond Markussen, er glad for at flere ønsker å ta en utdanning innen teknologistudier.

- Digitaliseringen i samfunnet går raskt og vi trenger teknologer og ingeniører som kan være med å utvikle nye produkter og tjenester. At det er så mange som ønsker å ta en utdanning innen IT er forståelig. Digital kompetanse er framtida, sier Markussen.

Vi blir mer sårbare

Samtidig som at en slik digitalisering revolusjonerer samfunnet vårt, påpeker Skyttern at det gjør oss også mer sårbare.

- Vi får stadig flere «smarte» nettbaserte tjenester, «tingenes internett» i både offentlig og privat sektor. Derfor mener vi at det er viktig å sørge for at vi har rett og god nok kompetanse for å unngå å gjøre Norge til et mål for cyberangrep. Ikke minst sikre stabilitet på de systemene vi har i dag og kommer til å få i framtida.

- En utdanning innen IKT og teknologi er både framtidsretta og et sikkert valg, sier hun.

Trenger flere jenter

Tradisjonelt sett har IKT og teknologistudier vært mannsdominerte. De siste årene har det vært en økning i antall kvinnelige førstevalgssøkere, men andelen er fortsatt lavest blant alle utdanningsområdene.

NITO er derfor sammen med NHO og Norsk senter for realfagsrekruttering (NSR) med på prosjektet Jenter og teknologi. Målet med prosjektet er å inspirere jenter til å velge teknologi- og realfag.

- Det vil være et stort behov for ny teknologi i årene framover, og da trenger vi ingeniører og teknologer som for eksempel kan være med på å løse klimautfordringene. For å klare det må begge kjønn være godt representert, sier presidenten i NITO, Trond Markussen.

-Det er veldig gøy at flere jenter velger ingeniør- og teknologistudier.Samtidig er vi fortsatt et stykke unna en jevn kjønnsfordeling, og det erviktigat vi kan vise jentenehvilke jobbmuligheter man har i arbeidslivet.

(NITO/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS