Forretningsforståelse og praktisk bruk er et vesentlig innslag i det nye HR-studiet på Høyskolen Kristiania. Samarbeidspartner CatalystOne inviterte noen av sine kunder til å forelese sist uke. Fra venstre Jennika Levin, VP Product Strategy (CatalystOne), Jan Dahm-Simonsen, VP of Human Resources (FREYR), Janicke Mabro Carlsson, Sales Executive (CatalystOne), Kristoffer Løvmyr, Head of Global Compensation and HR Services (XXL).
Forretningsforståelse og praktisk bruk er et vesentlig innslag i det nye HR-studiet på Høyskolen Kristiania. Samarbeidspartner CatalystOne inviterte noen av sine kunder til å forelese sist uke. Fra venstre Jennika Levin, VP Product Strategy (CatalystOne), Jan Dahm-Simonsen, VP of Human Resources (FREYR), Janicke Mabro Carlsson, Sales Executive (CatalystOne), Kristoffer Løvmyr, Head of Global Compensation and HR Services (XXL).

Legger til rette teknologien for nye HR-ledere

CatalystOne og Høyskolen Kristiania starter sitt partnerskap med et nytt kurs for neste generasjons HR-ledere.

HCM-software-leverandør CatalystOne og Høyskolen Kristiania i Oslo har lansert et nytt kurs - HR-Tech og HCM - som en del av et samarbeid mellom de to organisasjonene med formål å utdanne HR-ledere rustet for nye utfordringer og en hverdag i kjølvannet av pandemien.

Kurset er en del av en ny bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse. Den nye graden er ikke bare utviklet for å gi studenten forståelsen av konsepter, modeller og teorier innenfor HR, men også for å gi forretningsforståelse og praktisk bruk av teknologi og digitalisering innen HR-funksjonen.

Tettere på virkeligheten

- Samarbeidet styrker studentenes læring og er i tråd med de siste anbefalingene fra regjeringen om integrering av næringslivet i høyere utdanning, sier leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, Andreas Thon.

Leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, Andreas Thon.
Leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, Andreas Thon.

- Vi ønsker å utvikle et solid fagmiljø knyttet til utdanning og forskning. Mesteparten av forskningen og utviklingen av ny kunnskap innenfor HR-feltet i dag er internasjonal. Vi ønsker å utvikle bedre forståelse av den nordiske konteksten og det nordiske arbeidslivet.

Rollen til HR-fagfolk og HR-funksjoner er i økende grad i fokus ettersom selskaper opplever store og hurtige endringer etter korona-pandemien.

HR driver transformasjonen

Hvordan samfunn fungerer og hvordan enkeltpersoner samarbeider og jobber har hatt en stor dreining mot fjernarbeid og omdisponering av ressurser. Dette har igjen akselerert digitalisering og automatisering for å møte endrede individuelle og organisatoriske behov.

Forskning viser at HR-funksjoner er nøkkelen til å drive denne transformasjonen hvis bedrifter skal lykkes med å organisere seg for en fremtid etter korona.

- Kurset skal lære studentene hvordan teknologi og digitalisering påvirker ledere og ansatte i organisasjonen, og hvordan HR-teknologi kan brukes til å få bedre oversikt og innsikt som hjelper til med å kartlegge behov, planlegge og evaluere på et mer strategisk nivå, sier studieprogramleder for HR-Tech ved Høyskolen Kristiania, Arne Bjøntegaard.

- Fremtidens arbeidsliv handler om å bruke teknologi på nye måter og forstå samspillet mellom teknologi og mennesker. Bedrifter trenger mennesker som forstår hvordan teknologi, kultur og samfunn henger sammen.

Et avgjørende partnerskap

Om partnerskapet kommenterer Bjøntegaard:

- Vi valgte å jobbe med CatalystOne fordi de er en anerkjent markedsleder på dette raskt voksende området. CatalystOne legger vekt på intuitive løsninger, god støtte under kravspesifikasjon og implementering, samt langsiktige kundeforhold.

Markedsdirektør i CatalystOne, Hope Mears Østgaard, sier det er en ære å bli invitert inn i samarbeidet med Høyskolen Kristiania og å kunne dele selskapets kunnskap og lidenskap for HR-Tech med studenter:

Markedsdirektør i CatalystOne, Hope Mears Østgaard.
Markedsdirektør i CatalystOne, Hope Mears Østgaard.

- Vi ser en stor etterspørsel i markedet etter den kompetansen som disse studentene vil ha når de er ferdig uteksaminert, og spår at de vil bli veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Vi gleder oss til å følge denne nye generasjonen datadrevne HR-ledere som så naturlig ser alle mulighetene som ligger i teknologi.

(CatalystOne/Høyskolen Kristiania)

Powered by Labrador CMS