Tale Skjølsvik er professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet – storbyuniversitetet og ved Universitetet i Sørøst-Norge og faglig ansvarlig for videreutdanningen i Digital transformasjon og ledelse ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

Digitalisering handler om mer enn teknologi

– Digitalisering handler om mye mer enn å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Det handler like mye om å se muligheter knyttet til hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan bidra til at det går bra med virksomheten din, sier professor Tale Skjølsvik.

Publisert

Digitaliseringen har allerede endret mange bransjer og arbeidsplasser. I årene fremover vil den digitale transformasjonen eskalere ytterligere. Det gjør at mange føler behov for å lære mer om digitalisering.

- Ledere har i mange tilfeller ikke vært vant til å tenke på digital teknologi som en sentral driver i verdiskaping, men er nødt til å gjøre det i dag, påpeker Tale Skjølsvik.

Hun er professor ved OsloMet og ansvarlig for videreutdanningen i Digital transformasjon og ledelse. Studiet gir 10 studiepoeng og opptakskravet er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Skjølsvik underviser blant annet i hva som driver digital transformasjon og hvordan digitalisering påvirker strategi, organisasjonsmodeller, lederroller og kompetansebehov.

- Målet er at deltakerne skal få forståelse for den strategiske betydningen av digital teknologi, og bli i stand til å se konkrete muligheter og trusler knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon, sier Skjølsvik.

Hun mener at utdanningen er veldig aktuell for folk som jobber innen HR-faget.

- HR har ofte en dobbel rolle når organisasjoner digitaliseres. De skal digitalisere sine egne HR prosesser, samtidig som de skal støtte andre deler av organisasjonen i deres digitaliseringsprosesser, påpeker hun.

- Selv om digitalisering handler om teknologi, så er det jo mennesker som skal nyttiggjøre seg teknologien. Teknologien er viktig, men det er arbeidsprosessene som ligger rundt som gir den ordentlige verdien.

Alle har sitt eget prosjekt

Kurset er lagt opp med samlinger og et stort symposium, men kjernen er mindre grupper bestående av 6 – 8 personer. I gruppene jobber deltakerne med endringsprosjekter knyttet til digitalisering i egen organisasjon.

- Etter- og videreutdanning har liten effekt hvis det ikke er knyttet opp til det man jobber med i det daglige. Derfor har deltakerne med seg et endringsprosjekt som de skal jobbe med i arbeidsgruppen i løpet av året. Det er stor variasjon i prosjektene, alt fra implementering av verktøy til strategisk ledelse av digital transformasjon.

Hvem deltar på kurset?

- Vi har studenter som har jobbet 20 år i IT-bransjen og har mye kompetanse på det teknologiske, men teknologisk kompetanse er absolutt ingen forutsetning for å delta. Mange av studentene jobber innen andre fagområder og kan lite om teknologi.

- Vi ønsker at studiet skal være er tilbud til de som trenger det og vi legger stor vekt på å bygge en tillitskultur slik at folk tør å snakke om det de ikke kan noe om. Noen kan mye om én ting og noen om en annen. Da kan man lære av hverandre. Når du setter deg på skolebenken for å ta videreutdanning skal det være lov å si at dette vet jeg ikke noe om.

Hva er det viktigste du vil de skal sitte igjen med etter å ha tatt denne videreutdanningen?

- Det aller viktigste for meg er at det skal gi verdiskapning i den organisasjonen hvor de jobber. At de får støtte av de andre studentene og av meg i utviklingen av endringsprosjektet de jobber med og at de skal og bygge den selvtilliten de trenger til å gjennomføre det.

Råd til ledere

Tale Skjølsvik har følgende fem gode råd til ledere knyttet til digital transformasjon:

  1. Husk at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et middel for å sikre verdiskaping.
  2. God forståelse for digitalisering og digital transformasjon vil være viktig for både nåtidens og fremtidens ledere.
  3. Vær endringsvillig og nysgjerrig! Bygg en kultur der det er lov å prøve og feile.
  4. Få trening! Gjør gjerne små piloter så billig som mulig for å få denne treningen.
  5. Begynn med en gang! Det er ingen vits i å vente.

 

Powered by Labrador CMS