Det nye kompetansesenteret skal blant annet hjelpe norske bedrifter med eksport.
Det nye kompetansesenteret skal blant annet hjelpe norske bedrifter med eksport.

Nytt selvbetjent kompetansesenter gir bedrifter eksporthjelp

Innovasjon Norge lanserer nå et helt nytt digitalt tilbud. Selvbetjente kurs, analyser og markedsinnsikt skal ruste norske bedrifter til internasjonal satsing.

I det nye kompetansesenteret får bedriftene presentert kunnskap fra eksperter i Innovasjon Norge, Eksportkreditt og GIEK. Etter hvert skal også flere kunnskapsmiljøer bidra.

- Mange av våre kunder uttrykker ønske om tilgang til innsikt om aktuelle markeder, informasjon om handelstekniske forhold og enklere tilgang til vår internasjonale ekspertise. Vi lanserer nå én plattform hvor bedriftene kan hente kunnskap fra flere av virkemiddelaktørene, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Det er et uttalt ønske om forenkling av virkemiddelapparatet. Eksportsamarbeidet og etableringen av en slik portal er et av flere tiltak for å bidra til dette.

Bedriftene får i kompetansesenteret tilbud om kurs i for eksempel toll, regelverk og forretningsskikk i ulike markeder. I tillegg publiserer Innovasjon Norges kontorer i utlandet forløpende markedsanalyser og rapporter basert på muligheter, sektorer og land.

- Dette er en plattform hvor bedriftene selv kan finne det de trenger og skreddersy sitt eget kurstilbud. Vi har en ambisjon om at vi innen sommeren 2021 skal tilby kompetanse fra A til Å innen eksport, sier Haugli.

Tilbudet er gratis og tilgjengelig for alle som ønsker det. Det vil bli utviklet og tilpasset, slik at det møter næringslivets behov til enhver tid, basert på tilbakemeldinger de kommer med underveis.

- Vi utvikler løsningen fortløpende og sammen med kundene våre, og ønsker innspill både på innhold og form, sier Haugli.

Markedsinnsikt og muligheter blir oppdatert forløpende. Kompetansesenteret er en del av Innovasjon Norges tilbud for eksport. Flere bedrifter skal få digital veiledning i sin eksportsatsing, både fra kontorene ute i verden og fra eksportrådgivere i Norge.

- Eksport og internasjonalisering er krevende. Skal bedriftene lykkes med eksport og Norges lykkes med målet om flere eksportbedrifter og -næringer, er kompetanse avgjørende. Ved å samle ekspertisen på denne måten ønsker vi å bidra til at flere drar nytte av den kunnskapen virkemiddelapparatet har, sier Haugli.

(Innovasjon Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS