Vipps Logg inn kutter behovet for brukernavn og passord og eliminer faren for at disse opplysningene kommer på avveie.

Simployer vil ha slutt på risiko ved tapte passord

Mange har nok kjent på frustrasjon ved å glemme passord til tjenester man skal ha passord til, og velger ofte det samme passordet til mange systemer. Vipps Logg inn kutter behovet for brukernavn og passord og eliminer faren for at brukernavn og passord kommer på avveie.

- Brukernavn og passord på avveie utgjør en stor risiko for at uvedkomne kan tilegne seg mye sensitiv informasjon. Ved å bruke Vipps Logg inn beskytter bedriftene seg selv mot angrep i større grad, og det gjør det enklere for brukerne å holde styr på innloggingen sin, sier Mats Sandvig, Head of Product Management i HR tech selskapet Simployer.

Enklere og tryggere for den ansatte

Registrering av nye kunder forenkles også gjennom å fjerne behovet for utfylling av tungvinte web-skjemaer. Det var også tanken til Vipps med å tilgjengeliggjøre slik innlogging for bedrifter.

- Vipps Logg inn gjør det mulig for over 3,9 millioner vippsere å dele sine verifiserte opplysninger fra sin Vipps-profil med bedriftene. Dermed er bedrifter som Simployer sikret riktige utfylte opplysninger, sier leder for salg og kunde i Vipps, Vegar Heir.

Minimerer faren for data på avveie

Store dataangrep og økt fokus på sikkerhet gjør at arbeidsplasser må ta grep for å sikre at data ikke kommer på avveie. HR-software selskapet Simployer tilbyr nå Vipps som innlogging for å sørge for at arbeidsgivere kan være trygge på at sensitive personalopplysninger ikke havner i gale hender ved at ansatte ikke holder styr på passordene sine.

- Vi merker at kunder har større krav om sikkerhet og sikring av personopplysninger i mye større grad enn før. Vi ville derfor blant de første i vår bransje gjøre tiltak for å trygge de som har ansvar for IT-sikkerhet på arbeidsplassen at ansattes persondata er tryggest mulig, understreker Mats Sandvig i Simployer.

Sikrer at flere vil bruke løsningen

Enklere innlogging fører til høyere brukeradopsjon, og gjør at ansatte faktisk bruker løsninger som arbeidsgiver har investert i, forklarer Sandvig.

- Lange webskjema med brukernavn og passord er historie og kan legges på hylla for godt. Simployer gjør det nå superenkelt for brukerne sine å logge inn og registrere seg med Vipps Logg inn, påpeker Vegard Heir i Vipps.

Andre krav i større virksomheter

Større selskaper med flere tusen ansatte kan ha etablert andre løsninger som gjør at en slik løsning ikke alltid er ideelt. Hvordan ulike IT-avdelingen strukturerer innlogging og tilgangsstyring varierer, men dette er en ideell løsning for mindre til medium store selskaper.

Simployer tilbyr ekspertise og løsninger for styring og utvikling av arbeidsstyrken gjennom beslutningsstøtte, HR-software og opplæring. Simployer gjør det enklere å være en god arbeidsgiver.

(Simployer)

Powered by Labrador CMS