Kvinner mindre fornøyde med likestilling enn menn

Kvinner gir tydelig lavere skår enn menn på spørsmål om hvor fornøyde de er med myndighetenes likestillingsarbeid. Det går frem av DFØs innbyggerundersøkelse 2021.

Undersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser ulikhet mellom kjønnene når det gjelder myndighetenes arbeid med likestilling.

På spørsmål om hvor godt myndighetene ivaretar likestilling mellom kvinner og menn på en skala fra 0-100, er menns gjennomsnittskår 71, mens kvinner gir likestillingen en skår på 61.

Innbyggerne er også totalt sett litt mindre fornøyde med hvordan myndighetene sørger for likestilling mellom kjønnene enn tidligere. I 2021 ligger gjennomsnittsskåren på 66, noe som er åtte poeng lavere enn toppskåren fra 2013.

Innbyggerundersøkelsen ble sendt ut til 40 000 innbyggere i 2021, og 9 900 personer svarte. Undersøkelsen gir dermed et representativt utvalg av Norges befolkning mulighet til å gi sin vurdering av offentlige tjenester og sine synspunkter på hvordan det er å bo i Norge og i kommunen der de bor.

( Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS