Anita Krohn Traaseth.
Anita Krohn Traaseth.

Traaseth inn i styret for Det europeiske innovasjonsrådet

Anita Krohn Traaseth blir medlem i det nye styret for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC). Styret skal blant annet gi Europakommisjonen råd om hvordan man videreutvikler virkemidler for innovasjon i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

– Jeg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med utnevnelsen som medlem av styret for Det europeiske innovasjonsrådet. Utviklingen av EIC er strategisk viktig for Norge og for norske vekstbedrifter. Det er ikke gitt at Norge får et medlem i denne type styrer, så dette er veldig positivt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Krohn Traaseth ble først valgt inn i forløperen til EIC, EIC Pilot Advisory Board, og er en av syv tidligere medlemmer som får fornyet tillit i det nye styret.

Strategisk viktig for norske bedrifter

Det er positivt at et norsk medlem får en stemme i styret for Det europeiske innovasjonsrådet. EIC støtter oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og forskere som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko og potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa.

Styret for EIC skal gi strategiske innspill til Europa-kommisjonen for utforming og implementering av disse aktivitetene. Det er satt av 100 milliarder kroner til utlysninger på dette området i perioden 2021-2027, og norske miljøer har hittil gjort det svært godt i konkurransen om midler fra ordningene i EIC.

Fakta om styret for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC Board)

  • Styret for EIC er en videreføring av EIC pilot Advisory Board som ble etablert i 2019.
  • Styret for EIC består av 20 medlemmer, 10 kvinner og 10 menn. Medlemmene er oppnevnt for en periode på to år.
  • 12 av medlemmene er nye, mens syv satt i det forrige styret (inkludert Traaseth)
  • Styret for EIC gir råd til Kommisjonen ved programkomiteen for EIC og EIE (europeiske innovasjonsøkosystemer). I programkomiteen er Norge representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

(Nærings- og fiskeridepartementet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS