(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

100 000 i bot for dårlig belysning

En industribedrift er idømt foretaksstraff på 100 000 kroner for uaktsom overtredelse av arbeidsmiljølovens HMS bestemmelser.

Publisert

En arbeidstaker falt og pådro seg hjernerystelse som følge av dårlig belysning i et fabrikklokale 20. mars 2013. Arbeidstilsynet fikk melding om ulykken og anbefalte at bedriften ble straffet.

Kjente til problemet
Bedriftens arbeidsledelse var kjent med belysningsproblemet, som det var varslet om flere ganger tidligere. Fabrikken hadde også tidligere hatt en arbeidsulykke som skyldes samme årsak. Problemet hadde vært enkelt å løse, men dette ble først gjort etter ulykken.

Uaktsom overetredelse
Høyesterett kom til at det forelå en uaktsom overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Et flertall på tre dommere kom videre til at bedriften skulle idømmes en foretaksstraff på 100 000 kroner. Et mindretall på to dommere mente at bedriften ikke skulle få foretaksstraff.

Dommen gir veiledning om kravet til straffbar uaktsomhet ved anonyme og kumulative feil (dvs. om flere feil begått av én eller flere som til sammen blir klanderverdig nok, for at det foreligger skyld samlet sett), og om anvendelsen av foretaksstraff ved overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser som skal verne helse, miljø og sikkerhet.

Powered by Labrador CMS