lager

Kan unge arbeidstakere jobbe ubegrenset?

En bedrift har flere unge arbeidstakere mellom 15 og 18 år som jobber mye. En av de unge er mer opptatt av å jobbe mest mulig. Spørsmålet er om hvilke regler som gjelder for så unge arbeidstakere. Les svaret fra advokaten her. 

Publisert

Hei,

Jeg driver en bedrift hvor mange av våre ansatte jobber deltid ved siden av skolen. Vi har flere ansatte mellom 15 og 18 år som jobber med pakking og sending av leveranser ved lageret vårt. En av de ansatte på 16 år er veldig ivrig, han vil gjerne jobbe fulle dager flere ganger i uken. Jeg har spurt ham om ikke han er nødt til å gå på skole, men han sier at skole ikke er så farlig. Vi setter pris på ham og innsatsen hans, men er det noe jeg må tenke på når det gjelder arbeid utført av såpass unge arbeidstakere?

Det finnes begrensninger for hvor mye barn mellom 15 og 18 år har lov til å jobbe, og disse begrensningene reguleres i hovedsak av Arbeidsmiljøloven kapittel 11.

Helt først kan det nevnes at den nedre grense for lovlig arbeid i Norge er 13 år. Videre gjelder det forskjellige regler ut i fra om arbeidstaker er under 15 år eller skolepliktig, og over 15 år og ikke skolepliktig.

Hvem er skolepliktige, og kort om det som er viktig å være klar over for disse barna

Det første som kan være lurt å være klar over er hvem av dine ansatte som er skolepliktige. For disse barna er reglene veldig strenge. Barn er skolepliktige helt til de har fullført ungdomskolen (1. til 10. trinn).

Kort fortalt kan barn i denne kategorien bare utføre "lett arbeid". Alminnelig lagerarbeid som pakking og sending av leveranser som du viser til, er kan være arbeid som anses som "lett arbeid". Men dette kommer naturligvis an på tyngden av hva som pakkes, og hvilke krav til effektivitet som stilles til ungdommene.

Det viktigste du trenger å tenke på for disse barna, er at du ikke tillater dem å jobbe mer enn det som fremgår av Arbeidsmiljøloven § 11-2, 2.ledd, bokstav a)-c). Reglene her fremgår tydelig av loven. Barn kan ikke jobbe mer enn 2 timer om dagen, og maksimalt 12 timer i uken når vedkommende har skoleundervisning.

Viktig å tenke på angående arbeid utført av barn som ikke er skolepliktige

Når det gjelder 16-åringen du viser til, må du først og fremst finne ut om han er ferdig på ungdomsskolen for å hvite hvilke skranker som gjelder. De fleste 16-åringer er ferdig med ungdomskolen, og er derfor ikke skolepliktige. Jeg legger til grunn at det er reglene for dette du trenger å vite om.

Først må du være klar over begrensningene som gjelder for arbeidstid per dag og uke. Han kan ikke jobbe mer enn 8 timer i døgnet, og 40 timer i uken.

Dette er ganske likt den alminnelige arbeidstid for voksne arbeidstakere, som etter loven er 9 timer per døgn og 40 timer i uken. En viktig forskjell, er imidlertid at guttens tidsramme er absolutt, noe som vil si at han ikke kan jobbe overtid, eller at man kan avtale høyere normal arbeidstid.

Lett arbeid

For barn under 18 år som er ferdig på ungdomsskolen, gjelder ikke begrensningen om at det bare kan utføres "lett arbeid". Dette betyr at gutten du snakker om både kan jobbe lenger og utføre mer fysisk krevende arbeid.

Grensen går der arbeidet vil være til skade for "barnets sikkerhet, helse, utvikling og skolegang", jfr. § 11-2, 3. ledd. Det virker som om du har reagert på at arbeidet hans kan gå utover skolegangen til 16-åringen, og derfor bør du være særlig oppmerksom på denne begrensningen.

Mengde

I ditt tilfelle blir det interessante spørsmålet hvor mye gutten kan jobbe før det er til skade for hans skolegang. Det er igjen viktig å ikke glemme at 8 timer i døgnet, og 40 timer i uken utgjør den absolutte ytre ramme for lovlig arbeidstid. Det denne begrensningen om skade for skolegang innebærer, er at guttens lovlige arbeidstid kan bli mindre enn denne ytre rammen.

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor denne grensen går, for den vil være forskjellig fra barn til barn, og hvordan deres skoledag er lagt opp osv. Det du imidlertid må gjøre, er å foreta en risikovurdering av arbeidstypen og arbeidsmengden du vil at gutten skal utføre.

Dialog med foreldrene

Videre har du en plikt til å informere guttens foreldre/foresatte og verneombudet om hvilket arbeid du ønsker at gutten skal utføre. Dette følger av forskrift av 6. Desember 2011 nr. 1355.

Et viktig poeng her er at gutten ikke er myndig. Dette betyr at den arbeidsavtalen du inngår med 16-åringen ikke er bindende, med mindre foreldrenes samtykke foreligger. Det kan godt være at foreldrene har noe å si på at gutten heller vil jobbe enn å gå på skole. Det er foreldrene som bestemmer. Gjennom samtaler med guttens foreldre kan man kunne komme frem til en løsning som fungerer for alle parter.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og
partner i Advokatfirmaet Grette. Han
har over 16 års erfaring som advokat
med arbeidsrett, pensjon og prosedyre
som sine spesialfelt.
Til daglig jobber han som advokat og leder
av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS