KS, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Delta og Norsk Lektorlag. Foto: Hege K. Fosser Pedersen/KS
KS, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Delta og Norsk Lektorlag. Foto: Hege K. Fosser Pedersen/KS

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet forlenges

KS og organisasjonene er enige om å videreføre dagens arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet fram til 31.12 2019.

Publisert

KS mener at en forlengelse av den eksisterende avtalen gir et godt grunnlag for å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med organisasjonene, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Partene startet forhandlinger 19. november, og kom til enighet mandag 4. desember.

- Alle partene ønsker en god skole for våre elever og har stilt ulike krav og gitt tilbud for å oppnå gode rammer for elevenes læring. Det er vist vilje til god dialog i forhandlingene, men denne gangen var avstanden for stor til at det var mulig å gjøre endringer i avtalen, sier Gangsø.

- En forlengelse av avtalen gjør det mulig å jobbe videre både lokalt og sentralt med å utvikle skolen til det beste for elevene. Som på andre områder i norsk arbeidsliv er det også i skolen behov for en god kultur for å møte framtidas utfordringer. Mye av dette arbeidet er allerede godt i gang, sier Gangsø.

Avtalen virker fra 1. januar 2018.

Powered by Labrador CMS