Tor Sivertsen Kramvik, partner i Deloitte.
Tor Sivertsen Kramvik, partner i Deloitte.

Hvilken teknologi former morgendagens virksomheter?

Mange norske virksomheter har fått kjenne på utfordringene med nedstenging og endret forbrukeradferd. Det er spesielt ni teknologitrender som vil påvirke norske selskaper i året som kommer. Det viser den ferske rapporten Tech trends 2021 fra Deloitte.

- Vi kommer til å se selskaper starte opp mange nye initiativer de neste 18-24 månedene. Korona har naturlig nok satt fart på den digitale transformasjonen i Norge, og selskaper må tenke nytt for å håndtere dramatiske endringer i etterspørsel og forventinger fra kundene. Endret forbrukeradferd og nedstenginger har tvunget selskaper til å bli mer digitale, agile og digitalt effektive. Enkelte trender i året som kommer vil påvirke mer enn andre. Lederne i fremtidsrettede selskap burde derfor se på hvilken risiko, strategi og økonomiske implikasjoner disse kan få, sier Tor Kramvik Sivertsen, Partner i Deloitte.

Se alle neste års digitale trender i rapporten.

Tech trends 2021 presenterer ni teknologiske trender som vil påvirke selskaper fremover. Trendene kan inndeles i tre hovedkategorier; teknologi som hjertet av organisasjonen, bedre bruker- og kundeopplevelser og bruk av data på en sikker måte.

Teknologi som hjertet av organisasjonen

I det norske markedet opererer stadig flere selskaper med dynamiske strategiprosesser. De ser det er nødvendig å modernisere eldre kjernesystemer, for å kunne utnytte ny teknologi og data på en effektiv måte. De statiske forsyningskjedene har vist seg sårbare og norske virksomheter optimaliserer for mer robuste, fleksible og kundeorienterte digitale forsyningsnettverk.

Disse virksomhetskomponentene er komplekse, men også avgjørende for suksess – og de må støtte opp om hverandre. Trendene tilsier at det blir et fokus på tilpasningen av virksomhets- og teknologistrategi.

Bedre bruker- og kundeopplevelser

Restart av den digitale arbeidsplassen, og det digitale møter det fysiske, er to trender som diskuterer hvordan du bedre kan kombinere digitale og fysiske opplevelser for kunder, ansatte og interessenter, for å øke verdiskaping. Å integrere det fysiske og digitale for en bedre kundeopplevelse har blitt viktigere enn noen gang for norske virksomheter. Det vil også komme mer stadig mer sofistikerte digitale verktøy som kan støtte arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i rekruttering. Det siste året har utfordret selskaper til å ta i bruk flere digitale arbeidsverktøy, for å effektivt kunne jobbe sammen og digitalt. Dette gir økt tilgang på data, som igjen kan utnyttes.

Data – Kunsten å skape muligheter

Når bedrifter beveger seg mot automatisering og maskinstyrt beslutning kan menneskelige kapasiteter utvikles i storskala. Tre trender i rapporten representerer spesifikke muligheter for virksomheter til å realisere mer verdi gjennom industrialisering og automatisering. MLOps – industrialisert kunstig intelligens; Datarevolusjonen og beslutningsevne til maskiner; Zero trust – stol aldri på noe eller noe. Mange virksomheter møter utfordringer når de går fra eksperimentering til produksjon med maskinlæring-modeller. Nå ser vi en trend der man industrialiserer ved bruk av effektive rammeverk og operative modeller.

- Det vi ser gjennomgående i neste års trender er motstandsdyktighet. Vi har sett en rekke inspirerende eksempler på selskaper som har blitt tvunget til å vurdere forholdene sine og gjennomgå strategiske planer siste år, og kommet ut på andre siden. Dette førte i de fleste tilfeller til en akselerasjon av den digital transformasjon. Dette skaper en spennende fremtid med mange muligheter, til tross for utfordringene i 2020, avslutter Kramvik Sivertsen.

(Deloitte/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS