Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Bør medarbeideren få permisjon for å prøve ut en ny jobb?

UKENS HR-DILEMMA: Bør du si ja til en medarbeider som ønsker permisjon for å prøve ut en annen jobb, når du allerede har sagt nei til en annen som ønsket det samme? Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Vi har over mange år bygget et sterkt fagmiljø i et av våre viktigste forretningsområder. Spesielt har vi en nøkkelperson som er svært viktig både for miljøet og for det som går på vår faglige utvikling. Hun har nå fått tilbud om jobb i et nystartet firma, og har spurt om det er mulig å få permisjon i ett år for å teste dette ut.

I fjor sa vi nei til en annen medarbeider som søkte permisjon for å prøve seg i en annen jobb. Begrunnelsen vår den gangen var at vi ønsket å kunne lyse ut stillingen hans som fast stilling. Vi vet at vi får andre søkere til faste stillinger enn til midlertidige, og vi ønsket derfor ikke å si ja. .

Denne gangen ønsker jeg å si ja, aller mest for å gi et veldig tydelig signal på at vi ønsker henne tilbake.

Hva bør vi gjøre?

Saklig begrunnelse
Du må starte med å tenke grundig gjennom hvorfor du ønsker å si ja denne gangen. Hva er den saklige begrunnelsen? Hva er spesielt i denne saken? Hva er spesielt med hennes kompetanse?
Du sier noe om nøkkelpersonell. Beskriv hva dette konkret handler om og hvorfor det er viktig å gjøre det dere kan for at hun skal komme tilbake.

Forsøk å gjøre dette så objektivt som mulig.

Forskjellsbehandling?
Du må regne med at noen kan mene at dere forskjellsbehandler. Det er derfor det er avgjørende viktig at dere kan forklare saklig og objektivt hvorfor dere velger å gi permisjon denne gangen. I og med at du selv trekker opp historien fra i fjor så kan dette være et eksempel du kan bruke til å tenke gjennom hvorfor denne saken er annerledes.

Hvilke saklige kriterier handler det om?

Noen personer er enklere å erstatte enn andre fordi de kan andre ting, de har en annen erfaring og de innehar en mer kritisk kompetanse for virksomheten enn andre. Hvis det i tillegg er få slike personer på arbeidsmarkedet så er det ekstra viktig at dere gjør det som er mulig for at de ikke skal slutte.

Alle arbeidstakere er ikke like uerstattelige. Det handler ikke om at de ikke er flinke eller at en ikke ønsker å ha dem tilbake. Det handler om at de ikke nødvendigvis har en så kritisk kompetanse, og heller ikke er så vanskelig å erstatte. Dette må det kunne gå an å snakke ærlig om, og jo mer objektivt en klarer å sette noen kriterier jo bedre.

Retningslinjer som setter rammer men også gir muligheter
I en del offentlige virksomheter er retten til slik permisjon regulert i tariffavtale. Vilkårene knytter seg da gjerne til en vurdering opp mot virksomhetens tjenestlige behov. Er det mulig å skaffe vikar eller ordne tjenesten på en forsvarlig måte under permisjonen? Avgjørelsen ligger til arbeidsgivers styringsrett som må legge en totalvurdering til grunn.

Tilbake til dere. Det er fullt mulig å ha en rutine som sier at dere som hovedregel ikke innvilger permisjon til ansatte ved overgang til ny jobb. Selv om dette er hovedregelen kan det tenkes tilfeller hvor dere vurderer situasjonen annerledes. Tenk gjennom hvilke situasjoner det kan det være. Hvilke kriterier kan være aktuelle å sette?

Mine råd:

  • Bruk tid til lage en god begrunnelse for hvorfor du nsker si ja til permisjon denne gangen.
  • Involver ledergruppa i lage retningslinjer der dere setter rammer, men gi samtidig rom for individuelle vurderinger.
  • Forsk sette noen objektive kriterier.

Lykke til!

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post ole (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS