(Ill.foto: Colourbox)

Bør vi forby snusleppe på møter?

UKENS HR-DILEMMA: Forbudet mot e-sigaretter har skapt en del diskusjoner hos oss. Flere er tydelig irriterte på bruken av snus, og mener det er lite appetittlig. Nå lurer ledergruppen på om de bør regulere bruken av snus på arbeidsplassen. Les svaret fra vår HR ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei!
Forbudet mot e-sigaretter har skapt en del diskusjoner hos oss. Noen mener forbudet går for langt, mens andre mener det burde gått lenger. Flere er tydelig irriterte på bruken av snus, og mener det er lite appetittlig. De misliker spesielt bruk av snus i forbindelse med lunsjen og i møter. Det har blitt slik at vi i ledergruppen vurderer om vi bør foreta oss noe, som å regulere bruken av snus på arbeidsplassen.

Når forhold rundt røyking og snusing så tydelig engasjerer og også irriterer på arbeidsplassen, er det greit å ta seg tid til å snakke om problematikken. Å diskutere situasjonen kan øke forståelsen og hjelpe medarbeiderne dine til å se at saken har flere sider, og kanskje bidra til at den løser seg.

Arbeidsmiljø
Uenighet skader ikke arbeidsmiljøet. At det er rom for ulike meninger på en arbeidsplass er tvert imot i de fleste tilfeller et pluss. Gir uenigheten seg utslag i gjentagende irritasjon, surmuling og baksnakking, kan det imidlertid gå ut over arbeidsmiljøet. Det er viktig at du som leder viser forståelse for at saken har flere sider, og at du respekterer medarbeiderne for de synspunktene de har, selv om du ikke nødvendigvis er enig i dem.

Endringer over tid
Du gir sparsomt med informasjon om årsaken til at saken er blitt et hett tema hos dere. Har dere mange tidligere røykere som nå har mistet muligheten til å ta fram e-sigaretten på kontoret eller i møterommet, kanskje etter først å ha blitt nektet å røyke på og nær arbeidsområdet?

Det tar gjerne tid å venne seg til endringer. Kanskje trenger røykerne en liten pause før dere diskuterer muligheten for ytterligere restriksjoner.

Snusing berører noe av den samme problematikken. En del tidligere røykere har valgt å gå over til snus etter å ha blitt pålagt stadig nye restriksjoner. Diskuterer dere muligheten for å regulere også slik bruk av nikotin, kan det sette følelser i sving.

Hvor går grensen?
Når det gjelder muligheten for å regulere bruken av snus er det viktig å være oppmerksom på at det går en grense for hvor langt arbeidsgiver bør gå i form av personlige inngrep overfor sine medarbeidere.

I tillegg er vi på et område som er klart lovregulert. Røyking, damping og snusing er regulert i tobakksskadeloven. Lovgiver har der tatt et bevisst valg, og innført forbud mot snus i barnehager og på skoler gjennom et tobakksforbud. En tilsvarende løsning er ikke valgt på arbeidsplasser generelt.

Røykeforbud
Her er det kun innført røykeforbud, som fra og med juli i år også omfatter damping av e-sigaretter. Noen forstår det slik at arbeidsgiver da ikke kan forby bruk av snus i arbeidstiden, andre forstår det slik at arbeidsgiver kan regulere, men at det må være saklig grunn til å gjøre det. Saklig grunn kan typisk være arbeid med barn eller ungdom, hensynet til kunder eller pasienter.

Hygieneregler
Du nevner at snusbruken skaper irritasjon blant ikke-snuserne fordi de opplever det som uappetittlig.

Hvorfor må prisen med snus settes på plass akkurat under et møte eller før de andre er ferdige med maten til lunsj? Også andre forhold på en arbeidsplass kan irritere eller virke uappetittlig. Noen irriterer seg over arbeidskameraten som plystrer på nabokontoret. Andre kan ikke forstå hvorfor kollegene ikke kan lukke dodøra etter bruk.

Diskusjonen om snusbruk skal reguleres kan kanskje med fordel knyttes opp mot en generell diskusjon om eventuelle «hygieneregler» på arbeidsplassen.

Mine råd

  • Ikke vær redde for å snakke om det. De diplomatiske evnene dine kan komme godt med, for temaet er følsomt for noen.
  • Gi det litt tid. Vent med diskusjonen om eventuelle nye restriksjoner. Mange dampere og snusere er tidligere røykere. De har opplevd stadig nye restriksjoner de siste årene.
  • Dere kan trolig ikke forby bruken av snus, men generelle «hygieneregler» kan bidra til mindre irritasjon.
  • Reguleringer løser ikke alle problemer, det vil alltid være noe å irritere seg over. Et viktig element i et godt arbeidsmiljø er å øve opp evnen til å tolerere hverandres særegenheter.

Lykke til!

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS