Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Vinterferie - Nei til alle eller ja til én?

Ukens HR-dilemma: Selskapets personalpolitikk sier at ferie ikke kan innvilges i perioden januar til april. Hva når en av de ansatte ber om å få ta ut vinterferie fordi han skal ha ansvaret for datteren sin, som ellers bor sammen med mor i et annet fylke? Les svaret fra vår HR-ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Du får vinterferie – du får ikke….. Vinterferie? Nei til alle eller ja til en?

Vi er et stort revisjonsselskap, og som alle andre i vår bransje er vi nå midt i det hektiske årsoppgjøret. Rammene for personalpolitikk er like i hele selskapet, og vi har blant annet rutiner som sier at ferie ikke kan innvilges i perioden januar til april.

Alle skjønner grunnen til at det er sånn, men jeg har nå havnet i et dilemma med en enkeltsak.

En av våre ansatte har et barn som bor sammen med mor i et annet fylke, og han skal nå ha dattera si på 7 år i vinterferien og ber om å få avvikle ferie den uka.

Kan vi som arbeidsgiver nekte ansatte vinterferie, og hva med vektlegging av individuelle behov i forhold til en fastlagt personalpolitikk?

Ferieloven regulerer retten til ferie, og loven har også bestemmelser om fastsettelse av ferietidspunktet.

Prinsippet er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal forsøke å komme til enighet, og ferietidspunktet skal drøftes med den enkelte ansatte eller de tillitsvalgte.

Arbeidsgiver har styringsrett

Arbeidsgiver kan ha gode grunner for å sette rammer og styre ferieavviklingen til perioder det er ønskelig at de ansatte avvikler ferien. Typisk handler dette om å unngå ferieuttak i de mest travle periodene, men i stedet at ferien tas ut i rolige perioder. Det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten om en ikke kommer til enighet.

Så lenge arbeidsgiver følger lovens regler må arbeidstaker akseptere at arbeidsgiver bestemmer når ferie kan avvikles. Arbeidsgiver kan likevel ikke nekte arbeidstaker å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

Du sier at dere har noen rammer i personalpolitikken som setter begrensninger for ferieavviklingen, og jeg går da ut fra at disse er kjent for alle ansatte og på den måten setter rammer og premisser for ansettelsesforholdet.

Jeg tenker likevel at selv om det er slik så vil det på de fleste arbeidsplasser være mulig å finne løsninger i enkeltsaker.

Hva er mulig å få til hos dere?

Hva ville skjedd om denne ene arbeidstakeren fikk innvilget vinterferie? Ville det innebære at mange ba om ferie? Er sammensetningen av arbeidstakere slik hos dere at det ikke er så mange som har barn i skolealder? Hvis så er tilfelle er det kanskje ikke et problem å si ja til denne ene?

Er det mulig å få til en kombinasjon av noen feriedager og å legge til rette for å jobbe ekstra før og etter ferien? Kan arbeidstiden organiseres slik at han får være mest mulig sammen med datteren sin? Hva med hjemmekontor? Kan hun være med på jobb noen timer?

Lojal og løsningsorientert

Det er viktig at du som leder er lojal til en tydelig og etablert personalpolitikk. På den annen side handler personalpolitikk også om tenke smart, saklig og ikke være firkanta. Er det mulig å finne løsninger som ivaretar både den enkelte ansatte og arbeidsgivers interesser? Hvis begge parter viser vilje til å strekke seg skal det mye til at dere ikke finner en løsning.

Mine råd:

  • Hva tenker du er mulig? Du må tenke både på denne ene arbeidstakeren, men også på hele virksomheten og arbeidssituasjonen for alle du er leder for.
  • Ta en samtale med den ansatte. Hva er situasjonen, hva kan være mulig sett fra arbeidstakers ståsted?
  • Tenk gjennom hvordan hensyn til livsfaser kan innarbeides i personalpolitikken deres, og ta et initiativ overfor HR i selskapet. Dette handler ikke om enten eller, men å gi signaler om at arbeidsgiver ønsker å legge til rette for å finne løsninger der det er mulig. Vi erfarer at der det er vilje er det som regel muligheter.

Lykke til!

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine(at)askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS