Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal
Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal

Nå er det din tur til å vurdere Mattilsynet

Fra 15. september starter Mattilsynet med brukerundersøkelser på SMS etter inspeksjoner.

– Vi skal lytte til hvordan de vi fører tilsyn med opplever inspeksjonene våre. Det er nyttig informasjon for oss for at vi skal kunne utvikle Mattilsynet i riktig retning fremover, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.

Fra midten av september vil den vi har møtt på inspeksjon få tilsendt en SMS med fire spørsmål vi ønsker at de skal svare på i etterkant av inspeksjonen. Det gjelder enten vi har ført inspeksjon på en gård, et oppdrettsanlegg, et gatekjøkken eller hjemme hos en hundeeier.

– God kommunikasjon og dialog med de vi er på inspeksjon hos er viktig. Vi jobber for å gjøre det enklere å gjøre rett for alle vi fører tilsyn med. Svarene fra brukerundersøkelsen skal vi bruke til å forbedre oss og vurdere om det er behov for endringer i måten vi arbeider på, sier Ingunn Midttun Godal.

Dette er spørsmålene de vi har vært på inspeksjon hos vil få:

  • Ved starten av tilsynet, ga vi deg informasjon om hva vi skulle se på?
  • Ved avslutningen av tilsynet, forklarte vi hva vi hadde observert?
  • Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med gjennomføringen av dette tilsynet?
  • I hvilket fylke ble tilsynet gjennomført?

– Undersøkelsene vi sender ut vil være anonymisert og kan derfor ikke spores tilbake til den som svarer på undersøkelsen. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper at så mange som mulig vil bruke 2 minutter på å gjøre Mattilsynet bedre ved å gi oss innspill på hva som er bra og hva som kan bli bedre med inspeksjonene våre, sier Godal.

(Mattilsynet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS