Bare 13,8 prosent av styrelederne i norske AS er kvinner.
Bare 13,8 prosent av styrelederne i norske AS er kvinner.

Svak utvikling blant kvinnelige styreledere

Kun 13,8 prosent styreledere i Norske aksjeselskap (AS) er kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger er på 34 prosent. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

– Våre tall viser at gapet mellom kvinner og menn i rollen som styreledere de siste 15 årene har blitt større. Det er bekymringsfullt, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk.

Bare 13,8 prosent av styreledere i norske AS er kvinner. For 15 år siden var andelen 10,4 prosent. Økningen har vært på kun 3,4 prosentpoeng.

Regjeringen vedtok i 2005 en lovendring som innebar et minimumskrav om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrer. Det var forventet at det skulle ha effekt på andelen kvinnelige styreledere i næringslivet. Det har ikke skjedd.

– Andelen kvinnelige styreledere har ikke fulgt den takten vi kunne forvente etter at lovendringen ble innført, sier direktør Brekk.

Flere kvinner i frivilligheten

Blant frivillige organisasjoner er andelen kvinnelige styreledere høyere.

De siste 15 årene har andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger økt med seks prosent. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

– Våre tall viser en stabil utvikling mellom kvinner og menn i rollen som styreledere i norske lag og foreninger, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk. Han synes det er gledelig at utviklingen i andelen kvinnelige styreledere i frivillig sektor er positiv, men mener det ikke er grunn til å hvile på laurbærene.

En stor del av aktiviteten i idretts- og kulturnorge er basert på frivillighet.

Flere kvinnelige gründere

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at nesten fire av ti gründere i Norge er kvinner. Oslo var i fjor det fylket med størst andel kvinnelige gründere, mens Møre og Romsdal peker seg ut som det fylket med størst økning i andel kvinnelige gründere, med åtte prosentpoeng økning fra 2004 til 2019.

– Våre tall viser en jevn utvikling mellom kvinner og menn som registrerer enkelpersonforetak, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk.

I 2019 utgjorde kvinner 38,7 prosent av alle som oppretter enkeltpersonforetak.

– Vi skulle gjerne sett at andelen kvinnelige styreledere i aksjeselskaper var mer lik utviklingen i antall kvinnelige gründere, sier Brekk.

Powered by Labrador CMS