Ny bok om kjønnsbalanse

BOKNYTT: Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i næringslivet går høylytt i det norske samfunnet. Mange mener mye om hvorfor vi bør ha kjønnsbalanse og hvorfor vi ikke har det. I boken Kjønnsbalanse i ledelse tar forfatteren Anne Grethe Solberg for seg en rekke forestillinger og begreper knyttet til kjønn og ledelse.

Publisert

Boken er aktuell for studenter i organisasjon- og ledelsesfag. Den gir leseren faglig grunnlag for å ta stilling i den politisk ladete debatten.

  • Hva er forskjellen på kjønnsmangfold og kjønnsbalanse?
  • Hvordan er kvinner og menn like og ulike som ledere?
  • Hvordan henger maskulinitet og femininitet sammen med kvinnelig og mannlig ledelse?
  • Hindrer det såkalte glasstaket dagens kvinner?
  • Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse?

Hensikten er at ledere, HR-ansvarlige og ledermotiverte kvalifiserte kvinner skal kunne se flere muligheter enn hindringer.

Powered by Labrador CMS