Kontorlokale tomt.

Alvorlige inkassotall for norske bedrifter

Antall inkassosaker for bedrifter har økt med 20 prosent det siste året. Dette indikerer at flere konkurser vil følge etter i løpet av året.

Intrums ferske helårstall for 2022 tyder på at det økonomiske farvannet for bedrifter er tøffere nå enn det har vært på lenge. Høy inflasjon gir svakere kjøpekraft for folk flest og høyere kostnader for bedrifter. Innkjøpsprisene har økt, og lønnskostnadene forventes å tilta ytterligere i 2023.

– Om vi ser på fjoråret så økte veksten i inkassosaker for bedrifter gradvis gjennom året, og inkassobeløpene har også blitt noe høyere, sier Morten Trasti, sjefanalytiker i Intrum Skandinavia.

Alt peker mot varige betalingsproblemer

Bedrifter i alle typer næringer hadde økning i inkassosaker i 2022 sammenlignet med 2021, og ved utgangen av året var det flere inkassosaker enn hva som var tilfellet i starten av koronapandemien. Det er heller ingenting som tyder på at dette vil avta med det første.

Sjefanalytiker i Intrum Skandinavia, Morten Trasti.

– Oppgangen i inkassosaker er så bred at ingen bransjer slipper unna, og dette er bekymringsverdig. Bedriftene har hatt en stor og gradvis kostnadsvekst gjennom året, både med tanke på innkjøpsprisene, men også lønnskostnadene, som de fleste forventer kommer til å tilta i 2023. Dette kombinert med svakere kjøpekraft fra forbrukerne, gjør at vi tror det kommer en konkursbølge i løpet av året, sier Trasti.

SSBs ferske konkursstatistikk viste også økning i antall konkurser i Norge for fjerde kvartal på rad sammenlignet med året før. Veksten kommer imidlertid fra et lavt nivå, og tallene er fortsatt lavere enn før pandemien. Det som likevel gjør denne økningen alarmerende, er at det ikke er noen åpenbar vei ut av denne krisen.

– Det er ingen enkel vei ut av disse tøffe forholdene. Under pandemien fikk man god drahjelp av offentlige støttepakker, men det er ingenting som tyder på at det er i sikte. Når husholdningene også får dårligere råd, synker etterspørselen, og dette kommer til å gjøre det vanskelig for de fleste bedriftene å øke salgsinntektene sine, sier sjefanalytiker Morten Trasti.

Vekst i inkasso også for privatpersoner

Det er også vekst i antall inkassosaker blant privatpersoner, men nivået er fortsatt betydelig lavere enn hva som var tilfellet før pandemien. Totalt er det 13 prosent mer inkassosaker på slutten av 2022, enn det var ved inngangen av året. Beløpene har økt med 17 prosent.

Intrum tror at dette vil smitte over i betalingsproblemer også blant privatpersoner i takt med at bedrifter nå kutter kostnader og ansatte.

– Dette vil imidlertid ta tid, så foreløpig er det lav arbeidsledighet og oppsparte midler under pandemien som holder misligholdet blant privatpersoner nede, konkluderer Trasti.

(Intrum/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS