Karita Bekkemellem.

–Vi er nødt til å jobbe SAMMEN

Karita Bekkemellem er valgt inn som styremedlem i det svenske omsorgskonsernet Humana AB. Hun skal hjelpe de offentlige og private kreftene i helse- og omsorgssektoren til å jobbe bedre sammen.

Under Humana ABs generalforsamling i Stockholm 7. mai ble Bekkemellem valgt inn som nytt styremedlem, og forteller at hun gleder seg stort til å begynne arbeidet.

– Jeg ser frem til å få bidra til å bygge ned den negativiteten som finnes i Norge i dag knyttet til private aktører i helse- og omsorgssektoren. Jeg opplever selv dette på kroppen i jobben min som administrerende direktør i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) .

Behovet for godt samarbeid stadig viktigere

– Hvis vi bruker koronasituasjonen vi står i nå som et eksempel, kan vi se at mange har fått større forståelse av behovet vi har i Norge for et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører. Vi er nødt til å jobbe sammen og etablere trygghet på ulike omsorgsområder, og her er Humana en aktør med ekstremt viktig kompetanse innenfor for eksempel personlig assistanse, og helse og omsorg, understreker Bekkemellem.

Det at godt samspill mellom private og offentlige omsorgsaktører er så viktig, forankrer hun i utviklingen vi nå ser med tanke på hvordan levealderen i Norge øker frem til 2060.

– Bemanningsbehovene i hele helse- og omsorgstjenesten vår vil øke formidabelt, og jeg tror ikke det offentlige vil kunne stå for dette alene, poengterer Bekkemellem.

Må bli et partnerskap

Hun ønsker å bruke dette styrevervet til å jobbe for å bryte ned fordommene som finnes i samfunnet, og trekker en parallell til foreningen av offentlige og private barnehager som hun arbeidet med da hun var statsråd og leder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse.

– Jeg er veldig stolt av at vi klarte å likestille private og offentlige barnehager. Jeg tror litt av det samme kommer til å skje i denne situasjonen, at private aktører slik som Humana, i enda større grad blir en naturlig del av det offentlige helsetilbudet. Vi må bli et partnerskap, ikke motspillere. Dette er arbeid som ligger nært hjertet mitt, og jeg gleder meg til å sette i gang, sier Bekkemellem.

- En glede

Administrerende direktør i Humana ABs norske virksomhet, Mona Lien, er svært fornøyd med å få den tidligere politikeren inn i styret for selskapet.

- Det er en glede å få med oss Karita i arbeidet med å gi flere mennesker et godt liv. Hennes solide erfaring, unike gjennomslagskraft og kompetanse på virkefeltet til våre virksomheter vil bli viktig i arbeidet med å styrke oss ytterligere som en ansvarlig samfunnsaktør.

- Humana er en viktig del av mange menneskers hverdag. Vi har fått stor tillit fra ulike oppdragsgivere. Det er vi stolte av og jobber for å forvalte og utvikle på best mulig måte. Å ha med oss en kraft som Karita i dette arbeidet vil kunne utvikle og styrke dette arbeidet, sier Lien.

(Humana/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS