Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.
Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

NHO støtter delvis forslag til endringer om innleie

- Det er positivt at det foreslås at bemanningsselskapene fortsatt skal få anledning til å ansette midlertidig ved behov for vikarer, sier Nina Melsom i NHO, men er tydelig på at hun ikke ønsker en kvote på innleie.

Publisert

Fredag gikk høringsfristen ut for å gi tilbakemelding på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

NHO og NHOs landsforeninger har sammen levert et høringssvar.

Les NHOs høringssvar.

– Vi mener dette er et godt forsøk fra arbeidsministeren, men vi er imot at det innføres en kvotebegrensning på innleie, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO.

Hun sier at NHO og NHOs landsforeninger allerede i vinter kom med innspill til hvordan innleie kan begrenses for å skille mellom innleie av vikarer og det å basere bemanningen i et selskap på innleie. Det er særlig i bygg- og anleggsbransjen dette er et problem.

Powered by Labrador CMS