Bemanningsselskaper ber lagmannsretten sette innleie-restriksjoner på pause

Med Esa tilsynelatende i ryggen anker 30 bemanningsselskaper avslaget på begjæringen om midlertidig forføyning mot restriksjonene på innleie.

– Saksøkerne fikk ikke medhold i Oslo tingrett ved kjennelse av 30. juni 2023, og saken ankes nå til Borgarting lagmannsrett, sier advokat Hege Abrahamsen, som er en av bransjens representanter, til Byggeindustrien.

30 bemanningsforetak har begjært stans i innføringen av de nye restriksjonene på innleie i en midlertidig forføyning. De mener reglene er i strid med EØS-avtalen, som ulovlige restriksjoner på «en velfungerende og viktig næring», ifølge Byggeindustrien.

Kort tid etter Oslo tingretts avgjørelse 30. juni åpnet EFTAs overvåkingsorgan Esa traktatbruddsak mot Norge 19. juli 2023.

– Esa åpnet sin sak på eget initiativ, men har også mottatt fire klager. Esa har inntatt de samme standpunkter og har de samme anførsler som saksøkerne, og har konkludert med at de nye restriksjonene på innleie er EØS-rettslig ulovlige. Esas vurderinger og konklusjoner er diametralt motsatt av vurderingene til Oslo tingrett, sier advokat Odd Stemsrud.

Midlertidig forføyning innebærer at innføringen av de nye reglene settes på pause inntil lovligheten er endelig avklart i rettsvesenet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS