Vil du jobbe på gård?

Jordbruket kan få mangel på arbeidskraft hvis koronautbruddet medfører at utenlandske sesongarbeidere ikke kan jobbe i Norge.

Virusutbruddet har skapt store utfordringer i en rekke bransjer, gjennom oppsigelser og permitteringer. Samtidig går kanskje landbruket inn i en sesong uten utenlandske sesongarbeidere. Det betyr at mange jordbrukere kan få behov for ekstra folk, ifølge hjemmesiden til Bord til jord. Nettportalen skal gjøre det enklere for bønder som trenger arbeidskraft å komme i kontakt med folk som ønsker å jobbe i landbruket. "Vi skal flytte hender fra kjøkkenbord, skrivebord og spisebord og ut i jord og skog hos bonden!", skriver de på sine hjemmesider. Bord til Jord er initiert av Green House AS.

Vi minner også om at NAV nylig har laget en nettside som er beregnet både på jobbsøkere og arbeidsgivere, for å koble arbeidsledige med arbeidsgivere som i disse dager opplever økt behov for bemanning:

https://arbeidsplassen.nav.no/korona

Webcruiter by Talentech har også opprettet en gratis stillingsportal, som særlig er rettet mot bemanningsbehovet i helsesektoren. Den portalen finner du her:

https://helseogberedskap.talentech.com/

Powered by Labrador CMS