(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Gründere uten mastersyke

NYHET: Bare én av tre menn som etablerte aksjeselskap i 2014, forberedte seg til gründertilværelsen i universitetenes lesesaler. Kvinnene valgte i større grad å ty til akademia før de ga seg i kast med etableringen melder SSB.

Publisert

23 841 driftige sjeler var med på å etablere et aksjeselskap i 2014: 19 024 menn og 4 817 kvinner. De fleste etablererne var i aldersgruppa 25 til 44 år, uavhengig av kjønn.

Mens kvinnene samlet studiepoeng forut for etableringen, skred mennene oftere til verket uten universitetsfaglig kompetanse. Av de kvinnelige gründerne satt om lag halvparten minst ett år på skolebenken etter endt videregående opplæring. Hvorvidt etablererne hadde høyere utdanning eller ei synes imidlertid ikke å ha hatt noen betydelig innvirkning på foretakenes levedyktighet.

Andelen etablerere som fortsatt holdt hjulene i gang i sine aksjeselskap fem år etter oppstart, varierte kun med noen få prosentpoeng aldersgruppene og utdanningsnivåene imellom.

Unge lovende
For personlig eide foretak var mønsteret et annet. I 2014 stod 33 467 etablerere bak nye enkeltpersonforetak, ansvarlige selskap og selskap med delt ansvar. Etablererne, spesielt mennene, tenderte mot et lavere utdanningsnivå enn sine motstykker i aksjeselskapene, og en femtedel av de mannlige etablererne hadde kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

Alderen til opphavsmenn- og kvinner i personlig eide foretak var også lavere, bare om lag én av fire etablerere var nådd 45 år.

Utdanningsnivå påvirker utviklingen
Av nyopprettede personlig eide foretak avvikles gjerne mer enn tre fjerdedeler innen fem år er gått. Denne trenden gjenspeiles i tallene som viser andel etablerere med levedyktige foretak i perioden 2008 til 2013.


Her kan det likevel se ut til at etablererens utdanningsnivå spilte inn på foretakets forutsetninger for å lykkes i den første femårsperioden. Av grunnleggerne med mer enn fire års høyere utdanning drev nesten 28 prosent fortsatt sitt foretak etter fem år. Tilsvarende andel for gründerne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning var nede i 20 prosent.


Totalt lyktes 22,5 prosent av etablererne å lose sine personlig eide foretak gjennom de første fem årene av driften.

Powered by Labrador CMS