Første dag i barnehage eller på skole - har foreldre rett til fri?

Mange foreldre tar for gitt at de kan ta fri når barnet skal begynne i barnehage eller på skole. Men visste du at arbeidstakere ikke har lovfestet rett til permisjon, verken med eller uten lønn, på slike dager?

Publisert

Denne fagartikkelen er levert av HRmagasinets samarbeidspartner Sticos AS.

Sticos er et kompetanse- og teknologiselskap som hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk innen regnskap, økonomi og HR. Med ny teknologi og unik fagkunnskap leverer vi innovative og tidsbesparende løsninger, kurs og rådgivning - for både ledere og ansatte.

Mange barn starter nå i ny barnehage eller skal ha sin første dag i skolen. Foreldre ønsker gjerne å være tilstede for barnet sitt, for å lette barnets overgang til en ny hverdagssituasjon. Ofte forventer også barnehagen at en forelder, hele eller deler av de tre første dagene, holder seg nær barnet og er tilgjengelig. Ved skolestart deltar vanligvis en eller begge foreldrene første skoledag.

Har foreldre krav på fri fra arbeid for å være tilstede for barnet i disse situasjonene?

Det foreligger ingen lovfestet rett til fri, men det er ikke uvanlig at arbeidsgiver i slike tilfeller innvilger arbeidstakeren velferdspermisjon enten med eller uten lønn.

Ingen lovfestet rett til fri

Reglene om når arbeidstaker har lovfestet rett til permisjon er, i all hovedsak, plassert i arbeidsmiljølovens kapittel 12. Her finnes det imidlertid ingen bestemmelse som gir arbeidstaker rett til fri fra arbeid for være tilstede for sitt barn under tilvenning til barnehage eller barnets første skoledag.

LES OGSÅ: Permisjoner: Slik er reglene

Velferdspermisjon

Arbeidsgivere flest har forståelse for at arbeidstakeren ønsker å være tilstede for sitt barn i disse situasjonene.

En del virksomheter har derfor avtalefestet arbeidstakers rett til fri fra arbeid under barnets tilvenning til barnehage og barnets første skoledag, eller har innarbeidet en praksis for å gi fri i slike anledninger. Denne type permisjon kalles velferdspermisjon.

En velferdspermisjon er en del av arbeidsgiver sin personalpolitikk og det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon.

Velferdspermisjon kan være lønnet eller ulønnet. Den kan også være tidsbegrenset, eksempelvis inntil tre dager ved tilvenning til barnehage og én dag for tilstedeværelse på barnets første skoledag.

Arbeidsgivers styringsrett

Hvis retten til fri under barnets tilvenning til barnehage eller første skoledag ikke er uttrykkelig regulert, er det arbeidsgiver som avgjør om arbeidstakeren skal innvilges permisjon, hvor lenge, og om permisjonen skal gis med eller uten lønn.

Hvis velferdspermisjon ikke innvilges, kan arbeidstaker forespørre arbeidsgiver om det er mulig å avspasere eller ta ut ferie disse dagene.

Powered by Labrador CMS