Dugnader er fysisk arbeid – helt annerledes enn det flesteparten av medarbeiderne i Stretch driver med til daglig.
Dugnader er fysisk arbeid – helt annerledes enn det flesteparten av medarbeiderne i Stretch driver med til daglig.

Her har medarbeiderne tatt ansvaret

Kjerneverdiene omtanke, resultat og nysgjerrighet har alltid stått sterkt i Stretchgruppen. Men da de ansatte i Norge for noen år siden satt seg ned for å diskutere hva de betydde i praksis, ga det varige endringer i og for hele virksomheten.

Det skjedde på en helt vanlig samling som man ofte kan ha for å styrke lagfølelsen, eller kunne være sammen både faglig og sosialt. Etter en dag i alpinbakken i Trysil, benket de seg sammen for å diskutere veier videre for Stretch i Norge. Se på muligheter og bygge nye arenaer – akkurat slik de har vært vant til.

Men da spørsmålet «hva er det som er viktig for oss i utviklingen?» dukket opp, så ga svarene og konklusjonen næring til å peke ut en ny retning.

- Denne hytteturen skaffet oss en ny plattform å gå videre fra for å styrke kultur og samhold. Det var stor enighet om at vi måtte gjøre noe for andre, ikke bare for kundene og vår egen business, men også for oss selv som mennesker gjennom å bidra inn i andre menneskers liv, sier Kristin Hedqvist-Widen, styreleder i Stretch.

Kristin Hedqvist-Widen.
Kristin Hedqvist-Widen.

Styrker kultur og stolthet

På fagspråket kaller man det gjerne bærekraft og aktivt samfunnsansvar. Det kan i utgangspunktet være et stort og ullent tema, som først og fremst bærer i seg en mengde ord og uttrykk.

- Allerede i løpet av de første samtalene våre internt ble vi veldig enige om at målene med det å bety noe for andre måtte konkretiseres og at vi måtte jobbe med å sette dette i system. Vi ønsket ikke at dette skulle bli et svevende opplegg på et papir. Engasjementet måtte omsettes i praktisk handling, forklarer Kristin med stor entusiasme.

Hun snakker med varme og intensitet om hvordan de ansatte etter dette vendepunktet i 2016 har vært med på å forbedre hele virksomheten gjennom sitt engasjement, sin holdning og ekte og oppriktig omtanke både til arbeidsplassen og medmennesker.

- Dette styrker kultur og stolthet. Kjerneverdiene våre. Vi skal ha den beste arbeidsplassen og de beste hodene – og det trenger vi for å kunne bistå til å utvikle markedet og være den beste samarbeidspartneren for våre kunder.

Veien til handling

Oppdraget etter samlingen i Trysil var så tydelig at Stretch-ledelsen bestemte seg for å profesjonalisere dette tiltaket.

- Vi hadde ikke alle svarene, vi hadde ikke strukturen og vi trengte dialogen med noen som kunne dette bedre enn oss. Slik skaffet vi oss samarbeidsaktører, og inn døra kom en ressurs som Maria Peltokangas og med henne veldig mye av det vi trengte, fortsetter styrelederen.

Samarbeidet ble veldig givende og nyttig på ganske kort tid: Stretch fikk hjelp til kartlegging, analyser om hva som er viktigst, satt engasjementet og tiltakene i system gjennom årshjul og ansvarsfordeling.

- Det er ikke nok bare å sette av tid. Vi måtte dele opp i konkrete handlinger gjennom året, få på plass strukturen. Først da kunne vi drive dette som et prosjekt, og la våre medarbeidere få overta ansvaret. Som ledelse skulle vi være en sponsor gjennom å sette rammer og aktivt støtte initiativet, forklarer Kristin.

Hva er det folk trives med? Hva ønsker vi å gjøre, og hvor passer dette inn?

Stretch fikk god hjelp til å sette i gang riktige og viktige aktiviteter gjennom kontinuitet, mål og strategier. De benyttet seg av den såkalte 7-trinnsmodellen til Corporate Good for aktivt samfunnsansvar. De fikk koblet seg på mottakere, og kom stadig nærmere det de egentlig ønsket å bidra med: Praktisk handling.

Sette sammen folk

For å få det gode og tydelige interne engasjementet til å virke, etablerte selskapet en helt ny gruppe som tok over ansvaret med å fasilitere – kort og godt få samfunnsansvaret til å virke.

folk@stretch fikk se dagens lys.

- Det viktigste vi gjorde var å gi folk-gruppen et mandat. De skulle selv planlegge, involvere og gjennomføre. De fikk ansvar og tok ansvar, sier sjefen som klokelig holdt seg mer i bakgrunnen.

Folk-gruppen har i dag med seg en representant fra hvert av selskapene, så bytter man representant hvert annet år. Hver 14. dag er det møter, og på denne måten får man etablert en felles kultur på tvers av selskapene og fordelt ansvaret.

- Vi som ledere må vise at dette er viktig, og sørge for at folk-gruppen kjenner at de har støtte i ryggen. Dette innebærer at engasjementet knyttet til samfunnsansvar og bærekraft må inn i lederlinja og videre til styrerommet. Vi må sammen – og hele veien – skape den organisasjonen som legger til rette for videre utvikling og vekst.

Det er i hvert fall ingen ting som tyder på at lysten til å bidra er blitt noe mindre.

- Mange av oss gjør dette med stor glede og lyst. Så forsøker vi å ha en fornuftig balanse gjennom kvartalsvise aktiviteter, der noen inkluderer både oss selv og samarbeidspartnere, mens andre er av mindre karakter. Det skal være bærekraftig økonomisk samtidig som vi trenger kontinuitet. Ikke for sjelden, ikke for ofte.

Nærmiljøet ble valgt ut

Stretch-medarbeiderne valgte ut sitt nærmiljø som et område der samfunnsansvaret skulle virke i praksis.

- Alle kan gjøre litt. Da blir det ganske bra. Vi fikk etablert relasjoner til både Blå Kors og Røde Kors Nettverk etter Soning lokalt, og på den måten engasjert oss i hverdagene til mennesker som har helt andre utfordringer enn oss selv, forklarer hun.

I praksis har Stretch-ansatte blant annet hjulpet til med å få en bruktbutikk på beina, hentet klær og gaver, bidratt økonomisk til familie-kino, aktivitetsdager for barnefamilier, hjulpet til med dugnad for barn i familier med foreldre under soning eller som skal tilbake til samfunnet, og vært med på en rekke ulike dugnader for ideelle organisasjoner der det har manglet arbeidskraft.

- Det handler om verdighet for våre medmennesker, og det skaper så mye stolthet og glede hos våre ansatte når de får bidra. Så noe av oppdraget vårt er å synliggjøre engasjementet vårt både internt og eksternt, for vi tror at omtanke smitter, sier Kristin Hedqvist-Widen.

Interesse ut over oss selv

Samfunnsansvaret har tatt Stretch med stor kraft, og de har stort fart i engasjement og interesse for mer enn bare seg selv og egen virksomhet.

- Vår bærekraftsansvarlig Ida Marie Strømseng har kommet inn med en enorm iver, og hjelper oss veldig på vei mot å ta bedre og klokere valg. Nå jobber vi med hva som, ut over samfunnsansvaret, skal være våre bidrag i forhold til FNs bærekraftsmål, forklarer hun, og fortsetter:

- Det må være konkret. Vi tok alltid fly tidligere når vi skulle reise. Nå bytter vi stadig oftere ut med tog. Alt hjelper. Vi kjøper inn brukte møbler, bidrar til gjenbruk. Vi baker det inn i vår hverdag og måter å drive virksomheten på. Det føles også bedre, men vi har masse å gå på.

Stolthet hos arbeidsgiver

Stretch er i utgangspunktet et svensk IT konsulentselskap som allerede for over ti år siden fikk sin norske avlegger. De leverer teknologiske løsninger som skal passe for enhver kunde, og utvikler gjerne helt nye ideer for så å sette dem ut i livet sammen med kunden.

- Alle medarbeiderne våre kan bidra til å hjelpe våre kunder med deres utfordringer. Om det er en liten programkode eller endringsledelse. Vi skal være Norges mest spennende tjenesteselskap. Vi tror på alle menneskers evne og vilje til å forbedre verden, det vil si at vi skal bidra til å mobilisere mennesker for å skape resultater. Gjøre kundene til eksperter. Nettopp derfor så må vi også være best.

Hvordan?

- Vi vil at våre ansatte skal kjenne på en stolthet ved å jobbe i Stretch. De skal vite at vi har gode intensjoner. Jobben skal være spennende og utviklende, men det er slike faktorer dyktige konsulenter bare forventer er på plass. Kanskje er det viktigere at jeg er stolt av arbeidsgiveren fordi den tenker på noe mer enn seg selv, og at vi tror hele mennesker, ut over vår egen sfære, er med på å skape resultater på ulike plan.

Powered by Labrador CMS