7 av 10 forbrukere mener klimaegenskaper ved produkter har fått større betydning

Blant bedriftene er det hos de forbrukerrettede sektorene varehandel og reiseliv klima- og miljøarbeid vurderes som viktigst.

7 av 10 forbrukere på Østlandet opplever at klima- og miljøegenskaper ved produkter og tjenester har fått en større betydning det siste året. Tallene kommer frem i en forventningsundersøkelse SpareBank 1 Østlandet har gjennomført blant et representativt utvalg av forbrukere og bedrifter på Østlandet.

- Opplevelsen av økt klima- og miljøbetydning er høyere blant kvinner enn menn, høyere blant yngre enn eldre og høyere i urbane enn i mer landlige strøk, sier Karoline B. Hjertø, leder for bærekraft og samfunn i SpareBank 1 Østlandet.

De yngre er fanebærere

Hjertø mener det er spesielt gledelig at de yngre fortsatt står fremst i kampen for klima og miljø.

- Undersøkelsen viser at det er særlig forbrukere under 30 år som opplever økt klima- og miljøbetydning. Også det årlige Klimabarometeret viser at de under 30 år leder an i arbeidet for en mer bærekraftig klode. Det er grunn til å tro at de yngre vil beholde miljøengasjementet også når de gradvis blir eldre, og at nye og unge miljøengasjerte vil komme til, sier hun.

Banken jobber målrettet med bærekraft

Selv har SpareBank 1 Østlandet vedtatt mål om nullutslipp innen 2050 og forpliktet seg til å tilpasse virksomheten til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

- Vi jobber kontinuerlig med å redusere egne utslipp. Et lite bidrag i denne sammenhengen er at vi nå lanserer bankkort i 75 prosent resirkulert plast. De første er på vei ut i disse dager, forteller Hjertø.

Årlig produseres det om lag 10 millioner debet- og kredittkort av nyprodusert plast i Norge.

Kort av resirkulert plast kan gi vel 75 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra selve plastproduksjonen, og kan spare miljøet for 500 tonn nyprodusert plast i løpet av en tiårsperiode. Dette tilsvarer en reduksjon i utslipp på 1500 tonn CO2.

Reiseliv, varehandel og primærnæring på topp

Bærekraftslederen i banken er ikke i tvil om at det lønner seg å fokusere på bærekraft. I forventningsundersøkelsen er reiselivet, varehandelen og primærnæringen de tre sektorene som anser det som mest lønnsomt å fokusere på bærekraft. De samme sektorene har den høyeste andelen bedrifter som vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig.

- Undersøkelser viser at det er kundene som påvirker virksomheter mest i arbeidet med bærekraft. Så kommer myndigheter, eiere, leverandører og ansatte. Den utpregede forbrukerrettede virksomheten bidrar til at reiseliv og varehandel gir en ekstra høy prioritet til bærekraft, klima og miljø, sier Hjertø.

Lonely Planet kåret i fjor Norge til nummer to blant alle anbefalte land å reise til, med særlig vekt på bærekraftige reiseopplevelser. Gjennom å vektlegge ulike former for sertifiseringer og målinger av miljøegenskaper, kan forbrukerne påvirke klima- og miljøkampen gjennom eget forbruk, sier lederen for bærekraft og samfunn.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført av Kantar for SpareBank 1 Østlandet i perioden 22. november - 6. desember blant et representativt utvalg på 1 000 bedrifter og 1 500 privatpersoner i Innlandet, Oslo og Akershus.

(Sparebank1 Østlandet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS