Elin Nørve (t.v.), grunnlegger og CEO i Future Leaders Global, og Heidi Åberg, direktør arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, tenker avtalen er vinn-vinn.
Elin Nørve (t.v.), grunnlegger og CEO i Future Leaders Global, og Heidi Åberg, direktør arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, tenker avtalen er vinn-vinn.

På tide med videreutdanning av grønne ledertalenter

Timingen kunne ikke vært bedre. Som en respons på behovet for tydelig ledelse i en stadig mer innfløkt verden, lanserer Høyskolen Kristiania en særlig relevant master i praktisk lederskap. Med på laget er Future Leaders Global, som driller unge ledere i å tenke bærekraft i alt de gjør.

– Den pågående pandemien har vist oss det trykkende behovet for sterke ledere som er trent til å takle kompleksiteten i næringsliv, samfunn og miljø, samt evner å se dette i sammenheng. Med vårt bidrag i Kristianias masterprogram utfordrer vi sammen de tradisjonelle og etablerte lederutdanningene for å oppnå presis dette, sier Elin Nørve, grunnlegger og CEO i Future Leaders Global.

Master i praktisk lederskap henvender seg til personer som søker lederroller i fremtidens komplekse verdensbilde, og som aktivt ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Studieprogrammet kombinerer personlig selvutvikling med forskningsbasert lederutvikling, og er bygget på mange år med læringseksperimenter. Future Leaders Global bidrar med sin spisskompetanse på moderne lederutvikling, og hele programmet er tilrettelagt for talenter i fulltidsjobb.

Krever brutal ærlighet

– Ledelse er livslang læring og hardt arbeid. Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap. Det er derfor ikke nok å gå på autopilot eller stole på medfødte eller innøvde evner, sier Tom Karp, professor i ledelse og endringsledelse ved Høyskolen Kristiania.

Karp er en av flere meritterte forskere og anerkjente forelesere som samles rundt denne mastergraden; Professor Arne Krokan (teknologi og samfunn), professor Bent Sofus Tranøy (statsvitenskap) og professor Nicholas Jonathan Ind (brand management). Tverrfagligheten blant foreleserne gjenspeiler kompleksiteten i fremtidens ledelse, som i økende grad forutsetter samfunns- og miljøforståelse.

Organisasjonen vokser raskt

Future Leaders er et av de største og raskest voksende lederutviklingsprogrammene for unge i Norden. Organisasjonen har allerede hatt over 150 profesjonelle gjennom sine corporate programmer hos store selskaper som DNB og Storebrand, og ca 2000 unge gjennom sitt åpne program, fordelt på seks land.

Forretningsmodellen er å tilby lederutdanning til selskaper som ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden – gjennom å investere i ledere som er bevisste samfunnet og ansvaret som følger en leder. Her tenkes det trippel bunnlinje – people, planet, profit – en viktighet som fremkommer i FNs 17 bærekraftsmål.

Lederskap er et valg

– Vi er glade for å ha Future Leaders Global som bidragsytere i dette masterstudiet. Flere av Norges ledende bedrifter har hatt svært gode resultater i talentutviklingen de har gjort gjennom deres program. Sammen er vi nå klare til å ønske 25 motiverte og dedikerte individer velkommen til å jobbe hardt og påta seg morgendagens utfordringer, sier Heidi Åberg, direktør arbeidsliv og innovasjon, Høyskolen Kristiania.

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Våren 2020 opplevde høyskolen, i likhet med mange andre utdanningsinstitusjoner, rekordhøye søkertall. På landsbasis var økningen på 8,7 prosent, noe som vitner om at folk ønsker mer faglig tyngde i det som av mange oppleves som en usikker fremtid.

– Lederskap er ikke en rolle du får tildelt. Lederskap er et valg – det samme er ansvar. Vi forventer høy innsats av de som velger å søke dette masterprogrammet, avslutter Nørve om programmet som vil være samlingsbasert over tre år.

(Høyskolen Kristiania/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS