Bare 3 av 8 forsikringsselskap får grønn vurdering i ny bærekraftrapport

Söderberg & Partners har gjennomført en analyse av de norske skadeforsikringsselskapenes bærekraftsarbeid. Rapporten avdekker stor variasjon i selskapenes tilnærming til bærekraft, og hvor aktivt de jobber med dette.

Analysen omfatter åtte skadeforsikringsselskaper som opererer i Norge. Kun tre selskaper, If Skadeforsikring, Gjensidige og Storebrand, får grønn vurdering.

–Målsettingen med analysen er å gjøre det enklere for våre kunder å velge bærekraftige alternativ, sier Jan Kjetil Hvamstad, CCO i Söderberg & Partners Norge.

- Samtidig har vi et ønske om å bidra til at bransjen i enda større grad setter søkelyset på bærekraft. Det er viktig å poengtere at vi ikke gjør dette for å henge ut noen, men ønsker å fremheve de flinke og skape en dialog med de som kan bli bedre.

Analysen setter søkelys på de områdene som vi mener gjør en faktisk forskjell når det kommer til påvirkning av miljøet på kloden vår. Vurderingen er relativ ved at selskapenes bærekraftsvurderinger settes i forhold til hverandre.

Rapporten viser stor variasjon i premieforvaltningen, og hvor aktivt selskapene sprer kunnskap og bevissthet i bransjen. Noen selskaper hensyntar ESG-aspektet og påvirker porteføljebeholdningene aktivt. Andre tar begrensede bærekraftshensyn og påvirkningsarbeidet er i hovedsak reaktivt.

De fleste selskapene har et godt utviklet bærekraftsarbeid i skadehåndteringen, noe som er positivt da dette er hovedområdet deres. Det betyr for eksempel at de stiller krav til sine leverandører og samarbeidspartnere om at de reparerer, resirkulerer og gjenbruker så mye som mulig.

Mange jobber også med å spre kunnskap til kundene sine rundt skadeforebyggende tiltak, som er ekstremt viktige for å redusere miljøbelastningen. De beste selskapene utmerker seg gjennom klare og ambisiøse mål og krav.

– Med tanke på klimakrisen og de andre bærekraftsutfordringene vi står overfor, er enkelte av selskapenes passivitet alarmerende. De har ikke lenger råd til å sitte på sidelinjen når virkningene av klimaendringer direkte påvirker verdien av eiendelene som forsikres, sier Lingyi Lu, bærekraftsansvarlig i Söderberg & Partners.

Dette er første gang denne analysen er gjennomført i Norge, og målsettingen er at den skal oppdateres årlig.

Vi har gjennomført tilsvarende analyse av livforsikringsselskapene. Begge rapportene og mer informasjon om gjennomføringen av analysene, finner du her.

(Söderberg & Partners/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS