(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Vet du hva naboen din driver med?

Nabovirksomheter kan drive med høyst ulike aktiviteter og ha ulike aktiviteter og produksjonsprosesser. Hvis det skjer en ulykke hos den ene, kan det fort få store konsekvenser for nabovirksomheten. Derfor er behovet for samarbeid regulert i HMS-regelverket.

Publisert

Årets fellesaksjon har fokus på samordning og viktigheten av å snakke sammen, bli kjent og planlegge for det uforutsette.

Ingrid Finboe Svendsen iArbeidstilsynet.
Ingrid Finboe Svendsen i
Arbeidstilsynet.

- Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farlige situasjoner som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, også hvis risikoen ligger hos naboen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Tilsynsetatenes fellesaksjon 2016 skal bidra til at virksomheter som holder til i konsentrerte næringsområder, samordner seg og har en helhetlig plan for helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringene.

Aksjonen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og DSB. I løpet av de neste to ukene skal inspektører gjennomføre nesten 300 tilsyn hos virksomheter over hele landet. Tilsynene er fordelt på industriparker, forsyningsbaser og kjøpesentre, med fokus på Internkontrollforskriftens krav til samordning.

Kort om tilsynsetatenes fellesaksjon:

  • I 2016 er det fjerde gang tilsynsetatene (HMS) gjennomfører en felles tilsynsaksjon. Årets aksjon foregår i uke 16 og 17.
  • Tilsynsaksjonen skal bidra til at virksomheter som holder til i konsentrerte næringsområder, samordner seg og har en helhetlig plan for helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringene.
  • Ifølge regelverket (internkontrollforskriften) skal virksomheter som ligger tett sammen, avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder.

Resultatene fra tilsynsetatenes fellesaksjon blir klare i løpet av uke 18.

Powered by Labrador CMS