Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager.

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen og reduserer risikoen for å bli syk av jobben.

– Innflytelse er viktig, fordi det gir ansatte mulighet til å være med på forbedringsarbeid på sin arbeidsplass. Det er de som har skoen på som kjenner hvor den trykker, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Vollheim er en av flere som bidrar under webinaret Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke den 17. januar.

Uansett yrke, så trives man best på jobb når man føler at man gjør en god jobb.

– Det må være en balanse mellom de kravene som stilles og muligheter for innflytelse, medvirkning og medbestemmelse i arbeidshverdagen, sier Vollheim.

Utfordrende oppgaver kan gi motivasjon og energi

I alle jobber møter man ulike oppgaver som skal løses. Noen oppgaver oppleves som krevende og belastende, mens andre ganger gir utfordrende oppgaver motivasjon, energi og opplevelse av mestring.

– I forskningen skiller vi mellom utfordrende krav og hindrende krav. De utfordrende kravene som tidspress, høy arbeidsmengde og vanskelige oppgaver kan fremme læring og gi oss økt engasjement. Mens de hindrende kravene, som for eksempel rollekonflikt og arbeid-familiekonflikt, kan hindre oss i å få gjort arbeidet på en god måte og ha negative helsemessige effekter, sier Marit Christensen, førsteamanuensis ved NTNU.

I møte med krevende oppgaver på jobb, kan det å selv få påvirke hvordan oppgavene skal løses gjøre oss i bedre stand til å mestre de kravene jobben stiller.

– Opplevelse av å ha innflytelse kan moderere de høye kravene vi møter i jobben, forklarer Christensen.

Gi de ansatte mulighet til å påvirke beslutninger

Innflytelse i jobbsammenheng kan handle om å få komme med innspill på hvordan man ønsker å utføre egne arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være hvilket tempo og rekkefølge oppgavene skal løses i og muligheten for å ta pauser når man ønsker det. Det handler også om å oppleve at man kan være med å påvirke beslutninger som er viktige for arbeidet.

– Arbeidstakere kan ikke forvente å påvirke alle beslutninger, men det er viktig å legge til rette for at de som utfører oppgaven får muligheten til å si sin mening om hvordan arbeidet bør organiseres og utføres. Som leder er det viktig å ha en god dialog og kommunikasjon med den ansatte. Slik kan leder på en god måte svare på hvorfor det ikke ble noe ut av den ideen eller hva skjedde videre med den, sier Trude Vollheim.

Lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager

Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager.

– Å få mulighet til å påvirke beslutninger og komme med innspill vil ofte gi en vinn-vinn-situasjon for både ansatte og virksomheten. Ansatte opplever å bli hørt og kan påvirke noe som er viktig for dem og virksomheten får tak i gode innspill til hvordan arbeidsoppgavene skal løses, sier Christensen.

Slik kan du jobbe med krav og innflytelse i egen virksomhet

For å legge rette til innflytelse på arbeidsplassen kan det være lurt å sette av tid til diskusjon av temaet. Hvilke sider ved arbeidet kan ansatte hos dere påvirke? Hvordan kan dere legge til rette for at ansatte kan komme med innspill og gi mulighet for at alle kan ta beslutninger innenfor de rammene som er gitt?

Det er viktig at ledere, verneombud, tillitsvalgte og øvrige ansatte sammen diskutere denne problemstillingen på den enkelte arbeidsplass. På Arbeidsmiljøportalen finnes det verktøy som kan bidra til å sette balanse mellom krav og innflytelse på dagsorden og hjelp til å komme fram til tiltak som er mulig å få til på den enkelte arbeidsplass.

Som alt arbeidsmiljøarbeid krever temaet krav og innflytelse at man jobber med det systematisk og over tid. Men det kan være en god investering, for balanse mellom krav og innflytelse kan bidra til et arbeidsmiljø som gir motivasjon og bedre helse, og det påvirker også virksomhetens resultater.

(Arbeidstilsynet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS