Ill.foto: Colourbox

Kan vi nekte en ansatt å ha en ekstra jobb?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: Kan en leder nekte en medarbeider å ha en ekstra jobb hos en annen arbeidsgiver? Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Jeg lurer på hvordan jeg skal forholde meg til en ansatt som har en ekstra jobb i tillegg til den hun har hos oss. Hun er ansatt hos oss i en 100 prosent stilling og arbeidstiden hennes er mandag til fredag fra klokken 09.00 til 17.00.

Nå viser det seg at vedkommende har ekstrajobb på en butikk hvor hun tar en del kveldsvakter som tilsvarer en 35 prosent stilling. Jeg forstår at hun har behov for å spe på inntekten sin, men det er problematisk at hun aldri kan sitte utover kl. 17.00 når vi har hektiske uker hos oss. Hun sier at hun ikke kan jobbe mer enn normal arbeidstid hos oss, da dette gjør henne for sliten. Jeg vil at hun skal være mer tilgjengelig for oss. Kan vi gjøre noe med dette og er det egentlig lov å jobbe 135 prosent?

Først kan jeg besvare spørsmålet om det er lov til å jobbe mer enn i en 100 prosent stilling.

Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som skal anses som en 100 prosent stilling, men fastsetter at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager. Her finnes det diverse unntak og ordninger for eksempel ved gjennomsnittlig beregning av arbeidstiden, videre kan også arbeid utover den alminnelige arbeidstid jobbes dersom arbeidstaker får overtidsbetalt.

Poenget i denne sammenhengen er at de grenser som gjelder for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10, relaterer seg til arbeid for en og samme arbeidsgiver. At en arbeidstaker med to jobber overstiger arbeidsmiljølovens grenser for arbeidstid når arbeidstiden i disse to jobbene legges sammen, er ikke avgjørende – så lenge grensene ikke er overskredet hos den enkelte arbeidsgiver.

Svaret på det ene spørsmålet ditt er derfor ja. Det er lov til å jobbe 135 prosent så lenge ikke arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 er overskredet for noen av arbeidsgiverne.

Bedriften kan ikke styre ansattes fritid

Som du kanskje har skjønt fra gjennomgangen over kan en arbeidstaker være ansatt flere steder, og utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan legge seg opp i hva arbeidstakerne gjør når de har fri fra jobben. Dette betyr at du som arbeidsgiver som hovedregel ikke kan nekte henne å bruke fritiden fra den jobb hun gjør hos dere, til å arbeide for en annen arbeidsgiver.

Lojalitetsplikten hos ansatte

Fra dette utgangspunktet finnes det noen unntak. For det første kan det nevnes at arbeidstaker har lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Dette grenser blant annet for hvilken type biarbeid arbeidstakeren kan ta. Dersom arbeidstakeren tar en ekstrastilling i en konkurrerende virksomhet, er dette noe man ofte kan sette foten ned på.

Gjør en helhetsvurdering

Det som kanskje er litt mer aktuelt for dere, det er at det er klart at arbeidstakeren ikke har rett til å påta seg så mye arbeid at det går utover hennes arbeidsprestasjon hos dere. Ofte omtales dette som arbeidstaker ikke har rett til å ta på seg belastende biarbeid. Her må det gjøres en helhetsvurdering av belastningen, herunder hvor mange timer det er tale om, om arbeidet er fysisk krevende, arbeidstakerens alder og forutsetninger osv. Det vil for eksempel være stor forskjell på en ekstrastilling som sovende nattevakt og som losser på kaia.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS