Revisorforeningen øker satsningen på omdømmebygging

Revisorforeningen skal tydeliggjøre revisjonen sin samfunnsmessige relevans, bygge et sterkere omdømme og øke attraktiviteten til bransjen.

Cathrine Torp er ansatt som kommunikasjons- og strategidirektør i Revisorforeningen. Torp kommer fra stillingen som områdedirektør for kommunikasjon og brukeropplevelse i Forskningsrådet, og har tidligere vært kommunikasjonsdirektør for blant annet Storebrand, Equinor, og DNV.

Tilliten til revisjon er solid, og Revisorforeningen har en sterk faglig posisjon både blant medlemmene og samarbeidspartnerne.

– Likevel trenger både foreningen og bransjen å ta en tydeligere rolle og øke forståelsen i samfunnet for vårt kjernebidrag; nemlig tillit, sier administrerende direktør i Revisorforeningen Karen Kvalevåg.

Ansetter kommunikasjons- og strategidirektør

Dette er en ny satsning. Målet er å tydeliggjøre revisjonen sin samfunnsmessige relevans, bygge et sterkere omdømme og øke attraktiviteten til bransjen.

Cathrine Torp er derfor ansatt i en nyopprettet rolle, som kommunikasjons- og strategidirektør. Torp kommer fra stillingen som områdedirektør for kommunikasjon og brukeropplevelse i Forskningsrådet. Hun har tidligere vært kommunikasjonsdirektør for blant annet Storebrand, Equinor, og DNV.

Formålet med revisjon er å skape tillit

- Å få lov til å bidra til å bygge og foredle tillitssamfunnet vårt, gjennom å vise revisjon sin viktige rolle, er både utfordrende og ikke minst spennende. Når foreningens strategiske mål så tydelig gjenspeiler at kommunikasjon er kjerneområder for å nå samfunnsoppdraget vårt, ble det enda lettere å velge Revisorforeningen, sier Cathrine Torp.

- I nært og godt samspill med våre medlemmer, ønsker vi å bidra til å øke bransjens attraktivitet, og ta en tydelig posisjon innen bærekraft. Revisjon er limet i tillitssamfunnet. Skal vi lykkes, må vi sikre at yrket oppleves interessant for unge også i fremtiden, sier Karen Kvalevåg, som gleder seg til Cathrine starter den 2. mai.

(Revisorforeningen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS