Fra venstre: Tove Selnes, Siri Langangen, Wenche Mittet og Christoffer Hovde.
Fra venstre: Tove Selnes, Siri Langangen, Wenche Mittet og Christoffer Hovde.

— Telia klarer å være i forkant

For mange virksomheter var 2020 er særdeles krevende år. Å fokusere på kompetanseutvikling, kultur og læringsmuligheter ble for mange noe som ble gjennomført på en helt annen måte enn tidligere. I Telia Norge fortsatte fokuset på utvikling og medarbeidernes trivsel med så stor styrke at selskapet nå får pris for arbeidet.

HR Norge har i over 30 år delt ut Kompetanseprisen for å stimulere og øke interessen for utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Prisen gis til en virksomhet som har oppnådd spesielt gode resultater innen, og som konsekvens av, kompetanseutvikling.

Telia Norge har opp gjennom årene vært kjent for å kontinuerlig utfordre markedet og har vært gjennom flere spennende endringer, med oppkjøp og sammenslåinger, sist i 2020, da Get ble til Telia.

I dag er Telia et ledende teknologiselskap som leverer samfunnskritisk infrastruktur og innovative produkter og tjenester på tvers av TV, internett og mobil.

Ivaretar flere behov

I juryens begrunnelse står det blant annet at Telia Norge har en filosofi og tilnærming til kompetanse som baserer seg på at den enkelte medarbeider skal ha et bevisst forhold til sin egen kompetanseutvikling. Det hele er forankret i virksomhetsstrategien slik at overordnede strategiske mål alltid ligger til grunn, samtidig som den enkelte leder involveres og tar ansvar.

På denne måten sikrer Telia Norge at både virksomhetens og medarbeideres behov ivaretas. Ledelsen har et stort fokus på teamutvikling, og baserer seg på gode teoretiske rammeverk for høytpresterende team.

- Telia Norge omtaler sin læringskultur som bærekraftig personalutvikling. Viktige elementer er selvledelse, bruk av spill, teamutvikling, kompetanseutvikling og kompetanseheving. De fremstår som en fremtidsrettet virksomhet med klart blikk mot hvilke ferdigheter som vil være et konkurransefortrinn i bransjen de er en del av. Dette viser de gjennom det de kaller «future skills», eller kompetanse for fremtiden, sier juryleder og HR direktør Siri Langangen i Statkraft.

Ledelse mer enn leder

Telia Norge jobber faktabasert, og måler kontinuerlig for å sikre at læringstilbudet treffer og gir effekt, både på individuelt- og virksomhetsnivå. Målet er at både den enkelte medarbeider og virksomheten skal tjene på det de gjør. I tillegg har de sett god effekt og vesentlig forbedring på teamutviklingen.

- De fokuserer på ledelsesutvikling mer enn lederutvikling. Fra å være noe for de få utvalgte, er tilbudene noe for alle. De sier selv at de bygger fremtidens selvledere, som skal styrke deg både som menneske og i din rolle på jobb. Når de identifiserer fremtidig kompetansebehov, legger de vekt på å være i forkant med tiltakene. På denne måten, og gjennom aktiv bruk av strategiske samarbeid og alternativer til tradisjonelle utdanningsløp, har de klart å få tilgang på dataingeniører på 12 uker, i motsetning til 3 til 5 år, forteller Langangen.

– Vi er utrolig stolte av å motta denne prisen, da utvikling av våre medarbeidere er noe av det aller viktigste vi driver med i Telia. Dette er en viktig bekreftelse på alt det gode kompetansearbeidet som gjøres hver eneste dag i vår flotte organisasjon, sier Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge.

– I Telia jobber vi i en bransje i kontinuerlig endring, så vi må hele tiden være på tå hev, følge tett med på teknologiutviklingen og sørge for at våre medarbeidere har den kompetansen som er og blir kritisk for oss både på kort og lang sikt.

(HR Norge)

Powered by Labrador CMS