Stress 1
Stress 1

Gjør stresset synlig

Årsakene til stress er sammensatte. Nettopp derfor er det så viktig at verneombudene bidrar til å sette temaet på dagsorden, skriver HMS Magasinet.

Publisert

- Det er ikke lett å vurdere om du selv er stresset. Vi mennesker er ofte avhengig av tilbakemelding fra dem som er rundt oss for å innse at vi er i faresonen, sier Ingeborg Kiær, rådgiver og psykolog i Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste.

Ingeborg Kiær, rådgiver ogpsykolog i Hjelp 24 (Foto: Trond Erik Hillestad).

- Ser du tegn til stress i arbeids-miljøet ditt? Kjenn dine medarbeidere og vær litt oppmerksom. Det er viktig at du ikke ser etter det kortvarige presset i hverdagen, men det langvarige stresset.

- Mange verneombud synes de har for lite kunnskap om temaet. Krev å få kurs i stress og stressmestring. Snakk med andre verneombud om problemet. I psykososiale arbeidsmiljø-spørsmål finnes det sjelden eksakte svar. Derfor må du ofte utvikle kunnskapene dine gradvis, etter hvert som du jobber med problemstillingene.

Les også: Stress kan drepe menn og redde kvinner

Skap oppmerksomhet

" - Vær med å spre kunnskap om fenomenet stress. Bruk veggplakater, internavisen eller jevnlig e-post om temaet. Gi eksempler på hvordan stress kan oppstå. Forklar hvordan det påvirker vår helse og gi noen råd om avspenning og mestring, sier hun.Kiær mener positivt stress gir oss en energiøkning, et ekstra press for å gjøre vårt ytterste. Det kan oppleves under kortvarig press og er viktig for vår utvikling og læring. Den negative formen for stress inntreffer når vi over lang tid utsettes for press vi ikke klarer å fjerne oss fra.

Skaff deg oversikt

Hvis du har inntrykk av at stress er et problem på arbeidsplassen din, bør dere først få oversikt over omfanget.

- Motivér ledelsen til å gjennomføre jevnlige, individuelle arbeidsmiljøsamtaler pluss systematiske klimaundersøkelser. Begge deler kan gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.Finn så kilden til stresset og sette inn tiltak. Som verneombud er det imidlertid ikke ditt ansvar å gjennomføre dette, bare å påse at ledelsen gjør det.

Les også: Fakta og myter om stress

Viktig å være trygg i jobben

" Det kan være fristende å peke på eksterne omstendigheter som en kilde til stress. Og ja, ytre betingelser er ofte en grunnstein.- Den teknologiske utviklingen gjør at vi hele tiden må oppdatere oss. Dette kan være veldig positivt, men bare så lenge vi føler at vi mestrer utfordringene, sier Kiær.- Omorganiseringer gjør at vi stadig ristes sammen i nye grupper og må forholde oss til nye personer. I tillegg opplever vi mer tidspress. Kanskje er vi bekymret over egen økonomi, egen kompetanse og om vi har noen fremtid i firmaet. Når vi mangler den viktige trygghetsfølelsen i magen tåler vi mye mindre av det ytre presset.

Når sjefen er diffus

Kiær understreker at selv om noe av stresset skyldes ytre påvirkninger, kan mye spores til interne forhold. - Dårlig organisering av arbeidet er en stor kilde til stress. Kanskje har vi manglende forståelse for mål og strategier, motstridende mål, uklar rollefordeling eller uklare arbeidsoppgaver.Dette gir dårlig flyt i arbeidsprosessen, noe som igjen går ut over trivselen og arbeidsmiljøet.- Mangel på tilbakemeldinger, både fra ledere og medarbeidere, skaper uklarhet i hvilke forventninger vi har til hverandre. Dermed blir vi enda mer usikre på hvilke krav vi skal oppfylle.

Vær synlig i omstillinger

Omstrukturering er en viktig kilde til stress i dagens yrkesliv. - Krev å få være med i aktuelle møter og pass på at det blir minst mulig stress ved en omstilling. Påse at ledelsen gir god og tilstrekkelig informasjon til alle ansatte underveis, råder Kiær.

Ikke alle verneombud er kjent med at de faktisk har store rettigheter til å være med på møter som omhandler arbeidsmiljøet. Kiær anbefaler ledere å kjøre en risikovurdering før endringsprosessen startes:- Kan det bli et høyere konfliktnivå under eller etter omstillingen? Kan vi få mer stress? Økt motarbeidelse? Hva skal vi i så fall gjøre?

Fysisk stress

Det er verdt å merke seg at også fysiske forhold kan bidra til stress.- Høyt støvnivå, ukomfortabel belysning, dårlig inneklima eller uheldig utforming av arbeidslokalene, alt dette er negativt. I slike tilfeller bør dere se på om selve arbeidsplassen kan endres, avslutter Kiær

Les hele saken her

"
Powered by Labrador CMS