(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Dobbelt så mange kvinner opplever stress

Stadig flere svenske menn opplever stress og psykiske plager på jobben. Samtidig er stress nesten dobbelt så vanlig blant kvinner. De fysiske arbeidsbelastningene er derimot redusert viser nye tall.

Publisert

Dette går fram av en ny svensk undersøkelse om arbeidsrelaterte belastninger i svensk arbeidsliv melder hmsmagasinet.no.

Undersøkelsen er gjennomført blant 15 000 sysselsatte svensker. Tallene viser at hver femte svenske arbeidstaker har arbeidsrelaterte fysiske eller psykiske plager.

En million opplever jobbplager
Drøyt 22 prosent oppgir at de kjenner kroppslige eller psykiske arbeidsrelaterte plager som følge av stress, tungt manuelt arbeid, dårlig forhold ledere og arbeidskolleger og vold og trusler.

Dette tilsvarer drøyt en million yrkesaktive. Generelt er det en større andel kvinner enn menn som opplever slike plager som følge av jobben, 26 prosent av kvinnene mot 19 prosent av mennene. Den høyeste andelen finner vi blant sysselsatte i helse og omsorg, sosiale tjenester og utdanning.

– Det viser seg at også menn som arbeider under samme vilkår med høy arbeidsbelastning, ressursmangel, ugunstige arbeidstider og krenkende behandling, rammes i samme grad som kvinner, sier Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör i det svenske Arbetsmiljöverket.

Like vanlig blant menn
Blant menn var det tidligere vanligst med lidelser som følge av fysiske belastninger. I 2016 er det stort sett like vanlig blant menn med psykiske som fysiske plager.

Likevel er det nesten dobbelt så vanlig at kvinner opplever jobbrelatert stress og psykiske påkjenninger. Nærmere 15 prosent av kvinnene og åtte prosent av mennene opplever dette i arbeidet.

– Arbeidsbelastning og dårlige jobbrelasjoner gjør mennesker syke i stadig større grad. Det kommer tydelig fram av forskning, og i vår og andre myndigheters statistikk. Nøkkelen til å rette opp dette er at arbeidsgiver i forkant vurderer risikoen for å bli rammet av psykisk uhelse, både blant menn og kvinner, og forsøker å gjøre noe med dette, sier Zelmin-Ekenhem.

Les hele rapporten her.

Kilde: (hmsmagasinet.no/ av.se)

Powered by Labrador CMS