Arbeid-og-kaffe
Arbeid-og-kaffe

Følelsesmessig støtte forlenger livet

Et godt arbeidsmiljø med god støtte og kontakt med sjefer og kolleger reduserer risikoen for å dø viser ny forskning. Kaffepauser og andre sosiale møter er viktige bidrag for å skape et godt miljø på jobben hevder forskeren.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

En studie fra Tel Aviv University i Israel viser at god kontakt med sjefen og kollegaene er godt for helsen. 820 deltakerne i alderen 25 til 65 har svart på spørsmål om helse, arbeidsmiljø og forhold til sjefer og kollegaer. Deltakerne jobbet i snitt 8,8 time per dag. Resultatene fra studien viser at følelsesmessig støtte på jobben er den sterkeste indikatoren på en god helse i fremtiden, melder forskning.no.

53 deltakere døde i løpet av studien som pågikk fra 1988 og i 20 år. De fleste av disse hadde lite eller ingen sosial kontakt med sine kolleger. Deltakerne som rapporterte om dårlig kontakt med sine medarbeidere hadde hele 140 prosent større risiko for å dø i løpet av 20-års perioden.

En av forskerne, Shanon Toker, sier i en pressemelding at vi ikke har så mye tid å treffe venner i arbeidsuken og at arbeidsgiverne derfor bør legge opp til at ansatte kan være sammen mer uformelt. Kaffepauser, sosiale treff i jobben og sofakroker kan være viktige bidrag for å øke den uformelle kontakten på jobb.

Hun mener også at arbeidsgivere ikke bør stenge sosiale nettverk som Facebook, nettopp fordi det for mange er en sosial kontakt i en travel arbeidshverdag.

Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology.

Powered by Labrador CMS