Nanoteknologi
Nanoteknologi

Er grønne jobber skadelig?

Miljøvennlig teknologi og innovasjon kan medføre ny risiko for dem som jobber med dette. Tror du at teknologien innen såkalte grønne jobber kan ha uønskede bieffekter for arbeidstakere?

Publisert

Ill.foto: Bayer

En utfordring med de grønne jobbene er at vi ikke kjenner til konsekvenser av nye arbeidsprosser som fører til nye typer eksponeringer.

Nanoteknologi er et godt eksempel. Teknologien brukes blant annet til å lage lettere produkter som f.eks. bildeler, hydrogenlagrede materialer og solceller. Disse gir miljøgevinst gjennom mindre drivstofforbruk og også reduserte utslipp.

Det kommer sannsynligvis lignende utfordringer fremover som f.eks. eksponering for nye typer biodrivstoff. Arbeidstilsynet har allerede begynt å jobbe med en del av disse utfordringene bl.a. med nanoteknologi.

Bygg- og anleggsnæringen utsatt

De fleste utfordringene oppstår trolig i de klassiske yrkene. Som for eksempel i bygg- og anlegg ved økning i installering av solcellepaneler, nye arbeidsprosesser ved bygging av passivhus, allergifrie hus, energibesparende bygninger, tette bygninger, økt resirkulerings- og gjenvinningsvirksomhet.

Det finnes allerede enkelte undersøkelser internasjonalt som viser at denne grønne satsingen for bedre miljøgevinst ikke nødvendigvis bevarer arbeidshelse- og arbeidsmiljøperspektivet. En studie viste at erstatning (substitusjon) av CFC (kjøleveske) med 1-bromopropanol, som er et miljøvennlig alternativ, førte til fertilitetsskader.

Ser 2020 i krystallkula

Den europeiske undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA. Studie gjennomføres i tre faser for å avdekke nye risikoområder for arbeidstakere innen grønne jobber.

Mulige framtidige scenarier fram mot 2020 skal lages for å identifisere ny teknologi, samfunnsutvikling og fremvekst av mulige nye farer. Ved å ha prøvd ut ulike mulige modeller kan beslutningstakere vurdere - og være forberedt på - framtidige risikoer.

Bidra i studien

Første del av prosjektet handlet om å identifisere temaer og endringsfaktorer som har betydning for helse og sikkerhet. Les rapporten her

Nå skal ny teknologi under lupen. Den kan ha betydning for arbeideres sikkerhet og helse - både positivt og negativt. Prosjektgruppa vil gjerne ha innspill i denne spørreundersøkelsen. Du kan gi dine syn på teknologiområder som allerede er identifisert, og eventuell annen teknologi du mener bør vurderes. Undersøkelsen er på engelsk.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS