lege og pasient
lege og pasient

Ny BHT-ordning fra 2010

Anslagsvis 100 000 arbeidstakere vil få et nytt tilbud om kompetent helsefaglig vurdering av arbeidsplassen.

Publisert

Plikten til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) utvides til åtte bransjer og sektorer som til nå ikke har hatt en slik plikt.

De nye gruppene er helse- og sosialsektoren, undervisning, fiskeoppdrett og klekkeri, gjenvinning, privat vakttjeneste, tekoindustrien, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning.

100 000 vil få tilbud

Til sammen sysselsetter de nye pliktgruppene rundt 600 000 arbeidstakere. Om lag 500 000 av disse har frivillig BHT allerede i dag . Den nye forskriften som trer i kraft 1. januar 2010, stiller krav om BHT for de rundt 100 000 arbeidstakerne som inntil nå ikke har hatt et slikt tilbud.

For alle bransjer og sektorer som fra 1. januar 2010 plikter å ha bedriftshelsetjeneste, innføres et krav om godkjenning av bedriftshelsetjenesten. Godkjenningsordningen skal kvalitetssikre BHT-tilbudene.

Powered by Labrador CMS