KSL Trygg gjør jobben med HMS og beredskap enklere ute på gården.
KSL Trygg gjør jobben med HMS og beredskap enklere ute på gården.

Nytt verktøy for alle bønder i Norge

Den norske bonden har en farlig arbeidsplass. Med KSL Trygg blir det nå enklere å følge opp beredskapsarbeidet og HMS ute på gården.

Kvalitetssystem for landbruket – KSL – jobber hele tiden for å utvikle bedre løsninger for bonden. Alle norske bønder bruker KSL i arbeidet med å drifte og utvikle gården sin. Med KSL Trygg kan den norske bonden nå jobbe med beredskap og HMS ute på gården.

- Landbruksnæringa har behov for å jobbe kontinuerlig med beredskap og HMS på gården, og KSL Trygg gir nå denne muligheten. Du kan f.eks enkelt planlegge og gjennomføre en vernerunde og foreta en egenkontroll av elektriske anlegg, forteller KSL-sjef Tom Roterud.

Enkelt og oversiktlig skjermbilde på KSL Trygg.
Enkelt og oversiktlig skjermbilde på KSL Trygg.

I tillegg inneholder KSL Trygg også enkle tips om førstehjelp og informasjon om varslingsplikt ved ulykker.

For lett å utsette

- Jeg har allerede testet den sjøl og det var enkelt å følge opp KSL ute på gården. Det blir fort til at du utsetter og glemmer om du tenker at "dette tar jeg i kveld". Oversikten på egne beredskapsplaner er også en bra og viktig funksjon. Her kan du gi tilgang til familie og egne ansatte og sørge for at flere vet hva som skal gjøres om uhell skjer, sier Roterud.

Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving

KSL Trygg er utviklet av Ciber gjennom et samarbeid mellom Matmerk og Norsk Landbruksrådgiving - NLR.

- Vi i Norsk Landbruksrådgiving er veldig fornøyd med at KSL Trygg endelig er oppe og går. Våre HMS-rådgivere i NLR er klare til å bistå bonden med ny digital plattform, sier Halle Arnes som er fagkoordinator HMS i NLR.

Krav å følge KSL

Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover og forskrifter og samtidig møte dagens krav for bonden, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren. For å få Nyt Norge på maten så kreves det faktisk at KSL er godkjent.

- Med KSL Trygg blir jobben med å sikre en bedre arbeidsplass for den norske bonden enklere. Samtidig vil den bidra til at vi produserer trygg, norsk mat og at vi dokumenterer den gode jobben som norsk landbruk gjør gjennom hele året, avslutter Roterud.

(KSL Trygg/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS