BIStudenter.jpg
BIStudenter.jpg

Staten må sloss om arbeidstakerne

Det kan bli utfordrende for staten å skaffe seg nødvendig arbeidskraft i årene framover. Forventet ansettelsesbehov ligger på drøye 21.000 personer hvert år i åra framover.

Publisert

Studenter og arbeidstakere med seniorkompetanse er ettertraktet når staten skal ansette nye personer i årene fremover. Ill.foto: Karine H. Henriksen

En statlig arbeidsgruppe har tatt for seg de viktigste utfordringene i arbeidsmarkedet og kommet med forslag til tiltak som skal lokke til seg arbeidstakere.

God ledelse, tilbud om faglig kompetanseoppbygging, seniorpolitikk, fleksibilitet og godt arbeidsmiljø er nøkkelbegreper.

- Jeg er glad for at hovedsammenslutningene har vært med på å samarbeide om en slik rapport, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Les også: Offentlige ansatte tryggere enn noen gang

Tøffere krav i fremtiden

– På litt sikt vil det, etter alt å dømme, bli mangel på arbeidskraft i Norge. Samtidig vil statlige virksomheter møte stadig sterkere krav om å levere gode tjenester. Da er det viktig å jobbe sammen for å gjøre statsforvaltningen til en attraktiv arbeidsplass, sier statsråden.

Les også: Rekordmange yrkeshemmede

Seniorkompetanse og studenter etterlyses

Allerede for et år siden merket man at arbeidsmarkedet var stramt. Flere statlige virksomheter rapporter at det er særlig vanskelig å rekruttere medarbeidere med seniorkompetanse.

Men også studenter vil være en sentral målgruppe fremover. Disse vil ofte ha andre forventninger og preferanser enn tidligere generasjoner. At arbeidsplassen har et godt omdømme, er stadig viktigere for å få de rette søkerne.

Les også: Seniorene vil jobbe lengre

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.Abonner på Personal og Ledelse og få åtte utgaver for kr 640.

"
Powered by Labrador CMS