colourbox_fotball
colourbox_fotball

Et spark for arbeidsmiljøet?

Et nytt dansk forskningsprosjekt skal undersøke om fotball på arbeidsplassen kan skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø.

Publisert

Sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) skal Insitut for Idræt undersøke hvordan fotball kan bli et integrert sunnhetstiltak på arbeidsplassen. Prosjektet har fått navnet "Fodbold og integreret sundhedsfremme på arbejdsplassen".

I form med fotball

Ifølge forskning gjort ved Instiut for Idræt, er fotball nemlig mer effektivt enn annen mosjonstrening:

Utrente og overvektige menn hadde i løpet av en 12-ukers periode større utbytte av mosjonsfotball enn tilsvarende mengde med mosjonsløp.

Det ga positive effekter både på kondisjon, blodtrykk, kolesterol, fettprosent, fettforbrenningsevne og muskelmasse, skriver absentia.no.

Vil aktivisere de inaktive

Forskerne ønsker blant annet å finne ut hvordan arbeidsplasser kan legge til rette for at fotball som et mosjonsalternativ skal oppnå aksept og deltakelse blant de ansatte.

Noe annet som blir viktig å kartlegge, er hva som skal til for at spesielle grupper - for eksempel medarbeidere med høyt kolesterol, de som er fysisk inaktive eller overvektige - skal delta i mosjonen.

Forskerne ønsker dessuten å finne ut om fotball på arbeidsplassen kan bedre livsstil og øke selvtillit blant de ansatte. De ser også for seg at lagspillet kan føre til bedre sosiale relasjoner mellom de ansatte, og at dette i sum vil gi lavere sykefravær, større jobbtilfredshet og mer motiverte og opplagte kolleger.

(Absentia.no)

Powered by Labrador CMS