Konflikt cb998222 bredde
Konflikt cb998222 bredde

Daglige voldsepisoder på jobb

Sparking, biting, kloring og spytting er en del av arbeidsmiljøet for mange sykepleiere som jobber med demente pasienter, skriver Hms Magasinet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Skrekk og redsel er en del av hverdagen til mange sykepleiere og hjelpepleiere som jobber med demens, viser en ny studie ved Høgskolen i Oslo (HiO). For det er ikke uvanlig kost for denne arbeidsgruppen å bli sparket, bitt, kloret eller spyttet på av demente pasienter.

– Men at det er en slik gjennomgående redsel og frykt blant de ansatte som studien vår viser, er overraskende, sier førsteamanuensis May-Karin Rognstad ved HiO til forskning.no.

Frykt

Hun har ledet en studie for å kartlegge hvordan personalet som jobber med demens opplever arbeidssituasjonen.

Demens er en kronisk sykdom som gradvis fører til at hjernens intellektuelle funksjoner ødelegges. I tillegg til hukommelsessvikt, kan symptomer hos den syke være personlighetsforandringer, hallusinering og voldelig oppførsel.

Maktesløse

– Vi fant også at de ansatte følte seg maktesløse og opplevde at de hadde mislykkes i pasientarbeidet når pasientene ble voldelige. Og da spurte de seg selv om hva de gjorde feil i arbeidet sitt, sier hun.

En av de spurte forklarte at voldelige situasjoner oppstår veldig raskt, og at det er vanskelig å forutse de dementes adferd. Dette mente hun lett førte til stress og redsel blant de ansatte.

Må ha spesialkompetanse

Forskeren tror at redselen kan til en viss grad forklares med manglende kunnskap og erfaring blant sykepleierne og hjelpepleierne i studien. Enkelte av dem var nyutdannede og uten opplæring i psykiatri.

– Dette viser at det er nødvendig å ansette personale med kompetanse til å håndtere pasienter med demens, sier Rognstad. Hun mener at de ansatte trenger spesialkompetanse for å gjennomføre forsvarlig pleie og omsorg av demente pasienter.

Vil ikke lyve

– Det som er gledelig overraskende i studien, er at flere av de ansatte ser ut til å være opptatt av etiske problemstillinger knyttet til arbeidet, sier Rognstad.

For ifølge studien er de intervjuede skeptiske til å lyve for pasientene, og de er veldig opptatt av å vise de syke verdighet.

– Så til tross for redselen, ser de pasientene som syke mennesker som har rett og krav på en verdig pleie og omsorg.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS