Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Nesten hver fjerde som omkommer i arbeidsulykker er utenlandsk

234 mennesker har omkommet som følge av arbeidsskader mellom 2011 og 2016. 55 av disse var utenlandske arbeidstakere.

Publisert

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at utenlandske arbeidstakere har vesentlig høyere risiko for å miste livet i arbeidsulykker enn norske arbeidstakere. I perioden 2011-2016 har Arbeidstilsynet registrert totalt 234 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet. 55 av de omkomne var utenlandske arbeidstakere. Det vil si at nesten en av fire. I 2016 utgjorde utenlandske arbeidstakere 40 prosent av arbeidsskadedødsfallene. Tatt i betraktning at utenlandske arbeidstakere utgjør 17 prosent av sysselsettingen, er dette en uforholdsmessig høy andel.

Rapporten viser også at andelen utenlandske som omkommer er økende, mens andelen norske som omkommer har gått ned i perioden, melder Arbeidstilsynet. Mest risikoutsatt er arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. De har 3,2 ganger høyere risiko for å dø på jobb enn norske arbeidstakere.

Noen bransjer er mere utsatt enn andre

Statistikken viser at arbeidsskadedødsfall inntreffer oftere i noen næringer enn andre. Bygg- og anlegg, jordbruk, skogbruk og fiske og transport og lagring er de tre næringene med flest meldte arbeidsskadedødsfall.

Årsakene er mange, men noe av forklaringen er at utenlandske arbeidstakere er sysselsatt i næringer som statistisk sett har en høyere forekomst av ulykker sammenlignet med andre næringer. De har ofte også mer risikofylte arbeidsoppgaver enn sine norske kolleger.

Arbeidstilsynet gir følgende råd til arbeidsgivere for å bedre sikkerheten:

  • Arbeidsgiver må gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.
  • Arbeidsgiver må sørge for at opplæring blir gitt på et språk som arbeidstaker forstår.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
  • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.
Powered by Labrador CMS