misfornøyd arbeidstaker
misfornøyd arbeidstaker

Nytt likebehandlingsprinsipp for vikarer

Arbeidstakere som blir leid ut fra et vikarbyrå skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som de ville fått ved direkte ansettelse i den virksomheten som leier dem. Konsekvenser av vikarbyrådirektivet i norsk lovgiving er sendt på høring.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

- Vi foreslår å innføre et likebehandlingsprinsipp for vikarer. Vikarbyråene må gi de utleide arbeidstakerne de samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte i innleievirksomheten har, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en melding.

Nytt lovforslag

Per i dag er det ikke et likebehandlingsprinsipp i de norske reglene om arbeidsleie når det gjelder vilkår om blant annet arbeidstid og lønn.

- Lovforslaget gir dermed et positivt bidrag til vikarers arbeidsvilkår. Mange utleide arbeidstakere har i dag dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn sammenlignbare arbeidstakere som er ansatt i virksomheten de blir leid ut til, sier statsråden.

Ut på høring

Direktivet regulerer medlemslandenes mulighet til å ha begrensninger i adgangen til å leie inn og ut arbeidskraft. Etter departementets syn er det ikke nødvendig å endre de norske reglene om adgangen til å benytte seg av arbeidsleie.

Saken skal nå på en bred høring, og alle interesserte får anledning til å komme med sine synspunkter.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS