Kari Bergeius Andersen og Even Bolstad.
Kari Bergeius Andersen og Even Bolstad.

— Det holder ikke å sette seg selv foran fellesskapet

Dersom du som arbeidstaker stiller deg i en situasjon hvor du ikke kan stille på jobb, møte kunder eller på annen måte oppfylle arbeidsplikten, kan det få alvorlige konsekvenser for jobben din.

- Korona vil være med oss lenge og ingen av vaksinene er fullt ut effektive. Alle som velger ikke å vaksinere seg, vil derfor øke risikoen for smitte hos andre. Korona har vist oss nye muligheter og mange vil gi økt rom for hjemmekontor fremover. Når vi etter hvert skal starte opp igjen, med en ny normal, er det mange virksomheter som planlegger hybridløsninger hvor det å møtes på kontoret først og fremst blir viktig for sosial kontakt, kulturbygging, samarbeid og innovasjon. Da er det klart at virksomhetene vil ha behov for å styre hvem som er til stede på arbeidsplassen og når, sier daglig leder i HR Norge Even Bolstad.

Ingen rett til hjemmekontor

Det er virksomheten selv som bestemmer hvor arbeidet skal utføres og hva som er rimelige krav å stille for at man skal kunne utføre jobben.

- Ingen har i utgangspunktet rett til hjemmekontor dersom det ikke står i arbeidskontrakten. Bedriften må gjøre en avveining og saklig, konkret vurdering, sier partner og advokat i SBDL, Kari Andersen.

- Virksomhetene har krav på seg til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer også å holde smittefaren på et så lavt nivå som mulig. Samtidig er det forskjell mellom for eksempel en apotek-ansatt, som møter personer i risikogruppen hele dagen, eller en konsulent som er avhengig av at kundene vil ta henne inn i virksomheten, og en programmerer som har fungert helt utmerket på hjemmekontor i hele koronaperioden.

Ansvar for arbeidsmiljø vil ofte veie tyngst

Ansvaret for arbeidsmiljøet til dem som er i risikogruppe vil ofte kunne veie tyngre enn hensynet til dem som ikke vil ta en vaksine.

- Det å ikke tro på vitenskap, være generelt skeptisk til vaksine eller på annen måte sette seg selv foran fellesskapet, vil aldri være saklig grunn for ikke å stille på jobb, mener Bolstad.

Både Bolstad og Andersen anbefaler en todelt løsning for virksomheter som har utfordring med ansatte som ikke ønsker å ta vaksinen.

- For det første at virksomhetene vurderer, tydeliggjør og forklarer hva og hvorfor det er viktig å møtes, og hvilken policy man vil ha fremover. Men minst like viktig, så bør man snakke sammen. Involver verneombud på policy og ta dialogen med den enkelte. Ingen ønsker å sette dette på spissen. Og det er gjennom tydelighet og i god og tillitsfull dialog man best løser interessemotsetninger. Løs problemet før det utvikler seg til ødeleggende konflikter, sier de.

(HR Norge/Storeng, Beck & Due Lund)

Powered by Labrador CMS