colourbox_helsefremmende arbeidsplass
colourbox_helsefremmende arbeidsplass

- Et vendepunkt med ny vekst

Markedet for bemanningstjenester styrket seg i økende grad og bransjen kom konsolidert ut av 2010, viser NHO Service sin årsstatistikk.

Publisert

- Etter et vanskelig år i 2009 ble 2010 et vendepunkt med ny vekst, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service.

Bransjen omsatte i 2010 for nær 12 milliarder kroner og opplevde en vekst på 5,4 prosent fra 2009 til 2010.

Utleie av personell står for 93 prosent av omsetningen, mens rekruttering, omstilling og outsourcing står for 7 prosent. Utleie av personell har hatt 8 prosent vekst i 2010.

Tredje beste år gjennom tidene

- Det er et godt stykke til toppårene 2007 og 2008, men 2010 ble likevel det tredje beste året gjennom tidene målt etter omsetningen i bransjen, sier Even Hagelien i en pressemelding.

- Vi legger til grunn at markedet for bemanningsbransjen i 2011 vil styrke seg ytterligere. Vi er ikke veldig bekymret for at de siste ukenes mediekjør mot helsevikarer vil få negativ innvirkning på bransjen over tid, sier Hagelien.

Et sunnhetstegn for økonomien

Bemanningsbransjen svinger i samme takt som konjunkturene i næringslivet for øvrig. Det er derfor et sunnhetstegn for norsk økonomi når et økende antall personer velger å ta jobb i bemanningsbransjen.

I løpet av året var det ca 92.000 personer som leverte nær 22.000 årsverk gjennom en bemanningsbedrift. Dette var 9 prosent flere enn i 2009.

Flere kvinner

Av de ansatte i bransjen var 52 prosent kvinner. Dette er den høyeste kvinneandelen siden 2003.

Samtidig var antall ansatte menn i bransjen lavere enn både 2006, 2007 og 2008. Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 62 prosent yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 6000 av de ansatte over 54 år. Aldri har så mange godt voksne arbeidet gjennom bemanningsbransjen.

Som tidligere er et gjennomsnittelig arbeidsforhold i bemanningsbransjen på 3 måneder. For de fleste er bransjen en verdifull og effektiv inngangsport til arbeidsmarkedet.

Flere fra Skandinavia

Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 66 prosent norsk statsborgerskap. 32 prosent kom fra EU/EØS området. De fleste av disse, 23 prosent, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse igjen var svensker.

- Innenfor en del områder er det igjen kraftig arbeidskraftsmangel i Norge. Her gjør bemanningsbransjen en viktig jobb både ved å løse utfordringer for arbeidsgivere og å skape muligheter for enkeltpersoner, sier Hagelien.

Økt fokus på produktutvikling

For bemanningsbransjen kan det se ut som om finanskrisen har hatt en positiv effekt på aktørene.

I løpet av 2009 og 2010 ble fokuset på produktutvikling økt, og ikke minst satsingen på offentlig sektor har økt. For å styrke bedriftene har man måttet fokusere på kostnadsstyring. Dette medførte at man samtidig som bransjen vokste i antall årsverk som ble levert til kundene.

Manglende arbeidskraft

Bransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet, og er en effektiv kobling mellom arbeidskraftsbehov og arbeidstakere.

På grunn av manglende arbeidskraft i Norge utgjør bemanningsbransjen en viktig forutsetning for et forsvarlig helsevesen. - Når offentlige helseinstitusjoner nå setter større fokus på å følge arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, ser vi ikke bort fra at dette vil synliggjøre arbeidskraftsmangel som igjen vil føre til større etterspørsel etter tjenester fra bemanningsbransjen, sier Hagelien.

Behov for fleksibel arbeidskraft

- Både næringslivet og offentlig sektor er avhengig av fleksibilitet når det gjelder tilgang på arbeidskraft. Dette gjør dem i stand til å tilpasse seg kompetansebehov, samt sesong- og fraværssituasjoner. For mange bedrifter er et godt fungerende og fleksibelt arbeidsliv en forutsetning for lønnsom drift og trygge arbeidsplasser, avslutter Hagelien.

De ti største bemanningsbedriftene i 2010 målt etter omsetning og markedsandel (%):

1. Adecco Norge 3,33 mld 28,17

2. Manpower 2,78 mld 23,51

3. Proffice 0,81 mld 6,91

4. Jobzone 0,697 mld 5,89

5. ISS Personalhuset 0,573 mld 4,84

6. Xtra Personell 0,518 mld 4,38

7. Kelly Services 0,420 mld 3,55

8. Top Temp 0,211 mld 1,79

9. Helsenor 0,160 mld 1,36

10. Rett Bemanning 0.119 mld 1,01

Powered by Labrador CMS