colourbox_sparken
colourbox_sparken

4200 konkurser hittil i år

Ferske tall fra Konkursregisteret viser at antall konkurser og tvangsavviklinger fortsetter å stige i forhold til samme periode i fjor. Men konkurstallene stiger ikke så fort som tidligere i år.

Publisert

Stadig flere nordmenn mister jobben som følge av at bedriften går konkurs. Nå viser antallet konkurser at økningen ser ut til å flate ut.

For årets ti første måneder ble det registrert 4234 konkurser og 1323 tvangsoppløsninger, mens det i løpet samme periode i fjor var 2839 konkurser og 1020 tvangsoppløsninger.

Veksten flater ut

Tallene for oktober 2009 viser at det i hele landet ble meldt 451 konkurser og 219 tvangsavviklinger, mens de tilsvarende tallene for oktober 2008 var 386 konkurser og 91 tvangsavviklinger.

– Økningen har flatet ut, noe vi har kunnet observere de siste par månedene. Samtidig er det lite som tyder på at antallet konkurser og tvangsavviklinger skal begynne å gå nedover med det første, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

100 prosent økning i Hedmark

Ser vi på den fylkesvise fordelingen, har Hedmark hatt størst prosentvis konkursøkning hittil i år, med 100 prosent. Minst økning har Nord-Trøndelag, med 17,4 prosent.

Hedmark hadde også den største økningen i antall konkurser i oktober i år i forhold til oktober i fjor, med 106,7 prosent. Vestfold hadde den største nedgangen i oktober, med 42,9 prosent færre konkurser enn i samme måned i fjor.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS